Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Děti a mládež


na Zelený čtvrtek 14. dubna od 10 hodin Divadelní workshop - Pašijové hry s loutkohercem Vladimírem Tausingerem. Nezapomeňte nůžky, pastelky a šátek.

na Velký pátek 15. dubna dopoledne. S dětmi i našimi farníky se půjdeme pomodlit křížovou cestu na Petřín. Modlitbu povede pan Petr Šimůnek. Sraz v 10hodin u kostela ve Strašnicích nebo v 11 hodin u prvního zastavení Křížové cesty na Petříně. Děti, vezměte si s sebou dřívka, která získáte za plnění postních úkolů v neděli v kostele při mši svaté, nebo splněné papírky, které jste plnili při nedělní on-line katechezi. Návrat ke kostelu kolem 13. hodiny. Nezapomeňte na teplé oblečení, případně pláštěnku! Na Petříně to často hodně fouká!
Náboženství dětí
    se vyučuje na faře ve farní učebně, předškolní děti se scházejí ve farní klubovně v suterénu fary, na děti se těší katechetky Radka, Renata a Lída
  • předškolní - úterý 16.00
  • 1. a 2. třída - pondělí 16.00
  • 2. a 3. třída - úterý 16.00
  • 4. a 5. třída - středa 16.00
  • 6. až 9. třída - čtvrtek 16.00 – od října

Školní rok 2021/2022


LETNÍ FARNÍ TÁBOR V ZÁSMUKÁCH

Příprava dětí na 1. svaté přijímání
Pro děti i jejich rodiče začne po Velikonocích, v pátek 29. dubna od 16 hodin na faře. Dále pak každý pátek. V neděli 1. května při mši svaté v 10.30 budou děti představeny farnosti s prosbou o modlitbu a přijmou požehnání. V neděli 12. června při mši svaté v 10.30 přistoupí děti slavnostně k prvnímu svatému přijímání. Po dobu přípravy je hlídání mladších sourozenců zajištěno.

Nedělní e-katecheze pro děti

Postní katecheze


Jarní prázdniny - děti + rodiny s dětmi

Vánoční výtvarná soutěž pro děti - Vánoční výtvarná soutěž pro děti

Modlitba Radostného růžence – Milion dětí se modlí růženec - v pondělí 18. října od 17.00 v kostele. Tentokrát za všechny postižené nemocemi a chudobou v Sýrii. Děti si doma nakreslí obrázek jednoho z tajemství radostného růžence, které by se v kostele spolu s ostatními rády pomodlily. Všechny obrázky pak vzadu v kostele vystavíme.


Adventní věnečky - v sobotu 27. listopadu mezi 10. a 12. hodinou budeme zdobit na faře v učebně adventní věnečky. Přineste si s sebou, kdo můžete, korpusy na věnečky, větvičky, slaměnky, stužky, svíčky, nůžky, drátky i spoustu dalších zajímavých nápadů. Zatím sušte a sbírejte v lese všechno, co by se na věnečkách v adventu mohlo líbit. Věnečky se nám zatím vždycky povedly, tak se těším, že i letos si to při jejich zdobení zase pěkně užijeme. Druhý den, na první adventní neděli, je pan farář bude v kostele žehnat.


Mikulášská nadílka - v neděli 5. prosince od 17 hodin ve farním sále. Jako každý rok na začátku prosince se na vás těší Mikuláš s anděly a čertem. Společně si zazpíváme, pomodlíme se a měly by být snad i nějaké dárky.


Po stopách Pražského Jezulátka – Stopy - ve středu 15. prosince od 16 hodin zveme všechny děti a jejich rodiče na předvánoční komentovanou prohlídku kostela Panny Marie Vítězné a Pražského Jezulátka, v Karmelitské ulici, kam pravidelně chodíváme na pouť na poděkování na konci školního roku. Projekt Stopy je speciálně upravený pro děti naší farnosti, a nejen pro ně. Seznámí nás s historií i současností kostela, dostaneme se i do míst běžně nepřístupných. Doprovod dětí bude zajištěn, od fary v 15 hodin a návrat cca kolem 18.30.


Prázdniny s Aničkou
  • První na řadě jsou podzimní prázdniny v termínu 27.-31. 10. Letos se vypravíme do Hrádku u Vlašimi, kde jsme byli párkrát v předešlých letech. Přihlášky na nástěnkách nebo na farních webových stránkách ( prihlaska-hradek-2021.pdf ).
  • Termín jarních prázdnin připadá na 12.-19. 3. 2022. Tradičně pojedeme do Rokytnice nad Jizerou. Květnové svátky nám v roce 2022 nepřejí, takže nebude květnový výjezd.
  • Letní farní tábor cílíme na datum 1.-12. 8. 2022. Pokud by se termín měnil, dali bychom vědět včas. Vše samozřejmě záleží na epidemické situaci. Nebo jak říká (ne)jeden farář – dá-li Bůh a jak dá Bůh.

Školní rok 2020/2021

LETNÍ FARNÍ TÁBOR V DESNÉ 26.7.- 6.8. 2021 Nedělní e-katecheze pro děti e-nábožko pro děti - Jana e-nábožko pro děti - Radka e-nábožko pro děti - Lída Cesta světla Postní kříž Z doby koronavirové více...
Twitter Facebook YouTube RSS