Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Děti a mládež

Příprava na první svaté přijímání

Pro děti i jejich rodiče začne po Velikonocích, v pátek 17. dubna od 16 hodin na faře. Dále pak každý pátek kromě pátků 1. a 8. května. V neděli 19. dubna při mši svaté v 10.30 budou děti představeny farnosti s prosbou o modlitbu a přijmou požehnání. V neděli 7. června při mši svaté v 10.30 přistoupí děti slavnostně k prvnímu svatému přijímání. Po dobu přípravy je hlídání mladších sourozenců zajištěno.

Misijní neděle Laetare

Vyzýváme všechny šikovné pekaře a pekařky, aby pomohli upéci koláčky – pro velký úspěch opět doma s rodiči nebo babičkami. V neděli Laetare, tj. 22. března, po skončení každé mše svaté, i po mši svaté v 7 hodin, se pak budou nabízet u východu z kostela za dobrovolný příspěvek. Výtěžek z koláčků věnujeme jako každoročně na Papežské misijní dílo dětí „Děti pomáhají dětem“ a na naše adoptované děti. Těšíme se na všechny. Na podzimním Misijním jarmarku jsme vytěžili 11 600 Kč, které byly odeslány na projekt Adopce na dálku, na podporu naší farností adoptovaných dvou dětí, ugandské holčičky Jane Nalweyisio a indického chlapce Fernanda Krisona. Za názvem akce „Děti pomáhají dětem“ se skrývá aktivita našich dětí – pečení koláčků a jejich následný prodej. Stojí to čas a nějaké úsilí, ale přispějeme na dobrou věc – pomůžeme chudým dětem. Všem dárcům děkujeme.

Křížová cesta s dětmi

V úterý 24. března od 17 hodin v kostele. Děti, připravte si doma nějaké zajímavé ztvárnění jednoho ze zastavení křížové cesty a přineste s sebou. Všechno jako každoročně vystavíme v kostele.

Postní svátost smíření dětí

týdnu před Svatým týdnem, v úterý 31. března a ve středu 1. dubna od 17 hodin, děti přednostně – vždy po náboženství nebo pak kdykoli podle rozpisu.

Divadelní workshop

Na Zelený čtvrtek 9. dubna od 10 hodin ve farním sále. Oblíbená tvořivá dílna pro všechny kluky a holky s loutkohercem Vladimírem Tausingerem. Uvítáme pomoc starších dětí s organizací.

Křížová cesta na Petříně

Na Velký pátek 10. dubna dopoledne. S dětmi i našimi farníky se půjdeme pomodlit křížovou cestu na Petřín. Modlitbu povede pan Petr Šimůnek. Sraz v 10 hodin u kostela ve Strašnicích nebo v 11 hodin u prvního zastavení Křížové cesty na Petříně. Děti, vezměte si s sebou dřívka, která získáte za plnění postních úkolů v neděli v kostele při mši svaté. Návrat ke kostelu kolem 13. hodiny. Nezapomeňte na teplé oblečení, případně pláštěnku! Na Petříně to často hodně fouká!

Květnový víkend

Máme v plánu vyrazit v květnu s dětmi na prodloužený víkend. Včas uveřejníme termín i další podrobnosti. Anička a všichni vedoucí a pomocníci

Pouť k Pražskému Jezulátku

V pondělí 15. června na poděkování za uplynulý školní rok. Od 16 hodin zde bude P. Karel sloužit děkovnou mši svatou. Sraz před farou v 15 hodin nebo v 15.50 před kostelem Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici. Po mši svaté dostanou děti, které chodí na náboženství, vysvědčení. Doprovod dětí od strašnické fary a zpět bude zajištěn.

Letní farní tábor

Zveme děti školního věku na tradiční letní tábor v termínu 27. července - 7. srpna. Letos vyrazíme na Vysočinu do městečka Brtnice. Už teď se těšíme na vás děti, i na všechny zážitky.

Anička a všichni vedoucí a pomocníci

Diecézní setkání PMDD

Letošní setkání je plánováno na 3. října 2020, a to na Tetíně v rámci přípravy jubilea sv. Ludmily. Celé setkání proběhne ve spolupráci se spolkem Svatá Ludmila 1100 let. Na Tetíně nás čeká mnoho zajímavého – k závěru se blíží budování zdejšího nového komunitního centra a vzniká zde také muzeum. Během společného programu prožijeme mši sv., společné setkání, budeme putovat po okolí Tetína (plánujeme projít část svatoludmilské cesty) a poskytneme drobnou pomoc Tetínu jako místu. Podrobné informace včas oznámíme.

Twitter Facebook YouTube RSS