Svatý týden
Milé děti,
tentokrát si moc povídat nebudeme, protože velikonoční události jsou tak dokonale
propracovány na videích webových stránek www.cirkev.cz , na řadě webů řeholních
společenství a farností. Důležité odkazy se dají najít i na našem webu v sekci
Bohoslužby v mediích https://www.farnoststrasnice.cz/novinky.php
Je tedy na vás a vašich rodičích, kterou z nabízených možností využijete. Neznamená
to, že si vezmete chipsy a sednete si k televizi. Všechno to jsou jen náměty, jak vám
rodinách přiblížit velikonoční svátky, když jste všichni společně doma.
Často napadá, podobně jako teď my všichni se asi cítí lidé nemocní, staří a
odmítaní, bez domova nebo pronásledovaní pro víru v Pána Ježíše. Nemohou do
kostela i v době, kdy my všichni můžeme. Vážíme si toho?
Mysleme na a děkujme za všechno, co máme, a pokud je to možné, podělme se s
druhými, se sousedy, zatelefonujte, pošlete obrázek. Nebo jen tak zavolejte někomu ,
kdo je sám
V neděli jsme slavili vjezd Pána Ježíše do chrámu. Pán Ježíš zůstal ve městě nebo
jen na chvíli vycházel za město. Modlil se a mluvil k učedníkům, dával poslední rady.
Zdůrazňuje, že odchází k Otci, aby nám připravil íbytek. Učedníci nechápou,
hovoří k nim v podobenstvích, které jsme si připomínali minulý týden.
Středa neboli škaredá středa, kdy Pán Ježíš vyhání kupce a prodavače z chrámu.
Zlobí se, že si z domu jeho Otce udělali tržiště. Tím si definitivně proti sobě poštval
farizeje a zákoníky. A Jidáš se nabízí, že Ježíše zradí...a dál se už dívejte a sledujte...
a třeba pošlete zprávu, co jste pěkného prožili. Těším se.
Přeji nám, abychom letošní Velikonoce prožili opravdu v modlitbě s Pánem nově,
originálně a nezapomenutelně. Aby se naše víra prohloubila a upevnila. Vaše Lída
Ještě posílám nějaké doplňovačky, mapu Jeruzaléma, omalovánky a písničky
https://www.youtube.com/watch?v=SHUX_G0YQKg
https://www.youtube.com/watch?v=Kh2y9I3W6-s
Obrázky znázorňují 5 tajemství bolestného růžence.
Vybarvi je, vystříhej a seřaď, jak jdou postupně za sebou
Bolestný růženec se můžete s rodiči doma pomodlit
https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/modlitba-ruzence-krok-za-krokem