21. setkání – 9. 2. 2021, on-line
Svatba v Káni Galilejské – první Ježíšův zázrak
Milá Kájo, Eliško, Denisko, Anežko, Klárko, Jakoubku, Ondro, Frantíku, Beníku a Jonášku,
jestli pak jste objevili v mém minulém dopisu chybu? Na kterého jmenovce jednoho z apoštolů
jsem zapomněla? Myslím, že Frantík doma křičí, že on ví! Ano, zapomněla jsem na to, že i
Ondra je jmenovcem - apoštola Ondřeje přece! Ondro, moc se omlouvám – promiň!
Minulý týden jsme si v dopise vyprávěli o svátku s dlouhým a krátkým názvem vzpomínáte?
Dlouhý název je přesnější - „Uvedení Páně do chrámu“, připomínáme si, jak Maria a Josef
přinesli malého Ježíška do chrámu, aby jej zasvětili Bohu. V chrámu je čekalo zvláštní setkání s
prorokyní Annou a starcem Simeonem. Simeon o Ježíškovi řekl, že je: „Světlem pro všechny
národy“. A tak se také v tento den žehnají v kostele svíčky, kterým se mezi lidmi říká
hromničky a proto i ten druhý krátký název tohoto svátku Hromnice. Jestli pak jste děti doma
letos nějakou hromničku měli? Aspoň tu vyrobenou z papíru? Povedlo se?
Než se ve vyprávění pustím do hlavního tématu mého dopisu, zmíním ještě jedno období, které
právě prožíváme. Nejedná se o nějaký církevní svátek, ale je církevními událostmi a daty
orámován. Chci zmínit masopust! Víte co to je? Masopustem nazýváme období mezi svátkem Tří
králů a Popeleční středou (letos 17. února 2021). Je to období, kdy se lidé tradičně veselili a
hodovali, aby se připravili na následující čtyřicetidenní půst, který po Popeleční středě
přichází. Zvláště závěr masopustu býval veselý - lidé se oblékali do masek a hodovali. Na
královských dvorech se konaly hostiny, na vesnicích zabijačky a tancovačky. Dodnes se v tomto
období konají maškarní bály (možná si někteří vzpomenete na karnevaly strašnické farnosti) a v
některých krajích i průvody masek procházející vesnicemi. Letos bude masopust - kvůli Covidovým
omezením - asi trochu jiný, to ale nebrání našemu tvoření doma. Můžeme si udělat masopustní
karneval klidně právě doma! Zkusíte to děti? Pokud ano pošlete mi s rodiči fotku, jak vám to v
masce slušelo a já vám pak zkusím poslat zase tu svou! :o)
Možná to někoho z vás překvapí, ale i Pán Ježíš se určitě účastnil různých oslav a uměl se
zdravě radovat. V Bibli se například dočteme o tom, že svůj úplně první veřejný zázrak učinil jako
host na svatbě. Byl někdo z vás na nějaké svatbě? Víte, co to je? Svatba je velmi důležitá a
krásná událost. M a žena, kteří se mají rádi, chtějí spolu strávit celý život a jednou také
vychovávat děti - jako vaši rodiče, si na svatbě před všemi pozvanými hosty slíbí vzájemnou lásku,
úctu a věrnost! Jako pomoc k dodržení tohoto slibu přijímají Boží pomoc (svátost manželství a Boží
požehnání). Protože to je tak velká a radostná událost, následuje po každém svatebním obřadu
oslava!
Představte si, že oslava svatby v dobách, kdy žil Ježíš, trvala ještě déle než dnešní svatební
oslavy. Takže se stalo, že na oslavě svatby - kde byl hostem i Ježíš, jeho učedníci a maminka
Maria - došlo třetí den víno, které všichni při příležitosti pili. Kdyby se to hosté dozvěděli, tak
by z toho byla pro ženicha s nevěstou velká ostuda. Když si toho Maria všimla, přišla za Ježíšem
a žádala ho, aby novomanželům pomohl. Ale on odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě
nepřišla hodina.“ To mi připadá, jako by její prosbu odmítl s tím, že to udělat nemůže. Ale
Maria přesto pobídla služebníky: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ A nezmýlila se, Ježíš
pomohl. Na oslavě měli šest kamenných džbánů na vodu. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte
džbány vodou!“ Byli překvapení, ale naplnili je po okraj a on jim nařídil, aby nalili k ochutnání.
Jaké bylo překvapení služebníků, když se ukázalo, že nalévají velmi lahodné víno! Ježíš proměnil
obyčejnou vodu v lahodné víno! To byl v galilejské Káně první Ježíšův veřejný zázrak a jeho
učedníci v něj uvěřili. (Možná zopakovat ukázkou z Biblických pátrání – kraťoučký kreslený příběh
začíná na 3:10 tohoto odkazu: https://edu.ceskatelevize.cz/video/540-prvni-zazrak-jezise-krista )
To je příběh, že? A děti, kdo z vás bude v neděli při mši pozorně poslouchat, uslyšíte vyprávět o
dalším z mnoha zázraků, které Ježíš vykonal! Přikládám pracovní listy, abyste si mohly podle nich s
rodiči příběh znovu připomenout – jeden je o tom, co to vlastně ta svatba je (třeba přemluvíte rodiče
a ukáží vám nějakou fotografii z vlastní svatby!) a druhý přímo o svatbě v Káně (pro menší děti
přikládám pouze omalovánku s motivem svatby v Káni, zvažte co bude pro konkrétní dítě
vhodnější). A navíc ještě hru na motivy svatby v Káni, pro ty co rádi hrají - třeba Člověče nezlob se.
No a ještě poslední ze zimních modlitbiček – počasí je zrovna ukázkově zimní, tak vám snad přijde
vhod!
Ahoj, Jana