18. setkání – 19. 1. 2021, on-line
Kniha knih
Milé děti,
jak se podařilo vaše rodinné pátrání po křestních vzpomínkách? Připomněli jste si, kdo je váš kmotr
nebo vaše kmotra? A dozvěděli jste se od rodičů něco o tom, jak ten váš křest probíhal? Třeba kdo
byl všechno pozvaný nebo jestli jste plakali, když vás pan farář polil svěcenou vodou? Doufám, že
to bylo příjemné pátrání pro vás a vzpomínání pro rodiče!
Dnes bych vám chtěla napsat něco o „knize knih“. Víte, co to je? Někdy takto označujeme BIBLI,
tu jste jistě někdy viděli a věřím, že ji doma všichni máte! Ale copak o víte? Bible je asi
nejznámější kniha na světě a co víc, není to ani jen jedna kniha. Je to celá knihovna, která
obsahuje 66 knih! Bible je tedy velký soubor knih, dělíme ji na dvě základní části - Starý a Nový
zákon. Najdeme tu různá vypravování a podobenství, písně a básně, zákony a přikázání, výroky a
dopisy, zprávy o historických událostech i vidění budoucnosti, ale co především - zvěst o Ježíši
Kristu, jeho učení a počátcích církve. Bible se ale liší od všech ostatních knih na světě jednou
důležitou věcí - není jen dílem mnoha různých lidí, ale také dílem Boha samého. Říkáme, že je
Bohem inspirovaná (vdechnuta). Neznamená to, že by Bůh někomu slova přímo šeptal do ucha,
ale že každého pisatele inspiroval, tedy vedl k poznání své vůle a pravdy.
A můj úkol pro vás děti? Najděte si doma Bibli a prohlédněte si ji s rodiči pečlivě. Schválně jestli v
najdete nějaký z příběhů, které jsme si společně vyprávěli? A pak si jeden vyberte a společně si
ho přečtěte – pokud budete mít chuť, můžete mi k němu nakreslit obrázek a poslat mi ho s rodiči na
e-mail nebo What‘s App! Schválně jestli uhodnu, který biblický příběh jste si četli a jestli byl ze
Starého nebo Nového zákona….!
Předškoláčkům přidávám odkaz na biblické počítání - https://deti.vira.cz/aktivity/vyrabim/skladam-
si-knizku/biblicke-pocitani (pracovní listy s biblickoumatikou v kombinaci s čísly) a všem dětem
ještě odkaz na písničku o Sněhové vločce Elvíře https://soundcloud.com/kefas-cz/pisen-o-vlocce-
elvire a hlavně první ze zimních modlitbiček – poděkování za sníh. Věřím, že vám sněhová nadílka
udělala stejnou radost jako mě!
Moc vás zdravím děti a těším se zase na příště! Jana