6. setkání – 13.10. 2020, on-line
MODLITBA
Milé děti,
moc mě to mrzí, ale nějakou dobu se teď, kvůli té koronavirové nemoci, nemůžeme na náboženství
společně potkávat. Věřím, že to mrzí nejen mě, ale i vás, rodiče a samozřejmě také Kostelníčka!
Každopádně jsem přesvědčená, že aspoň na dálku o sobě budeme vědět a společně se budeme něco
dozvídat o Pánu Bohu.
Něž vám dnes prozradím něco nového, tak si připomeneme, o čem jsme si na náboženství vyprávěli
posledně. Říkali jsem si o tom, jak se ten dobrý svět stvořený Bohem celý pokazil a nakonec na
něm zůstal jeden jediný spravedlivý člověk – NOE a jeho rodina. Vzpomínáte, co Pán Bůh Noemu
řekl? Bůh mu řekl: „Postav archu, loď tak velkou, aby se do vešla celá tvá rodina i různá
zvířata a tak budete v bezpečí, deště zatopí zemi potopou!“ A co Bůh řekl, to se také stalo.
Pršelo 40 dní a 40 nocí a když přestalo pršet a voda opadla, začal na zemi nový život a Bůh slíbil,
že na zem potopu nepošle jeho slib nám připomíná duha! Docela by zajímalo, kam jste si
doma dali ty zápichy s obrázky archy, slonů nebo třeba tu holoubičku, která do archy po potopě
přinesla první zelenou větvičku? Tu jsi vyráběl Ty Frantíku, viď? (Děti, m pro vás první úkol,
vysvětlete rodičům, co to divné slovo archa znamená – ať vidí, že jste dávali pozor!)
Děti, víte, co člověku může pomoc, aby byl spravedlivý a odvážný jako Noe? Je to určitě modlitba.
A co to vlastně ta modlitba je? Modlitba můžeme mít různé podoby, ale důležité je, že to je
vlastně povídání s Pánem Bohem! Připadá vám to těžké, když Bůh není vidět? To nevadí, to je
těžké i pro mnoho dospělých a každý se to vlastně učí celý život. Ale vím, že i vy to trochu
umíte! Možná se modlíte někdy s rodiči? Třeba večer před spaním, před jídlem nebo po probuzení?
Nevím, ale vím určitě, že se modlíme společně na náboženství! Společně jsme se naučili dvě
modlitbičky – vypadají jen jako říkanky s ukazováním, vzpomínáte? Ale když je nebudeme říkat jen
tak, ale zamyslíme se, můžeme s nimi Bohu poděkovat, za to, že nás má rád a poprosit o požehnání.
Bohu můžeme říct cokoliv - to co nás trápí, co nám dělá radost, z čeho máme strach i prostě
jen to co se děje kolem nás. Také mu můžeme naslouchat - tím, že posloucháme co se čte z Bible
nebo třeba i tím, že se rozhlédneme kolem sebe a vidíme, co dobrého Bůh pro nás stvořil.
A jestli nevíte, co Bohu říci, použijte nějakou "hotovou" modlitbu - třeba ty, co jsme se společně
naučili nebo jiné, například Otčenáš či Zdrávas Maria. To by zajímalo, zda tyhle modlitby
znáte? Ale věřím, že alespoň vy starší, třeba ty Eliško, určitě ano! A kdo je nezná, tak se je jistě brzy
naučí. A prozradím vám, že když si je s rodiči připomenete, tak se vám to příště bude hodit! Pro ty,
kteří chtějí, k ním dnes přidávám obrázky na vybarvení.
Dnes se s vámi děti loučím a těším se na další setkání i když takhle na dálku! A mám pro vás
do příště ještě poslední úkol poproste rodiče, jestli te doma růženec a pokud ano, tak si ho na
příště připravte a pořádně si ho společně prohlédneme!
Jana