Ahoj děti,
dnes si povíme něco o dalším setkání vzkříšeného Pána Ježíše s učedníky. Jistě
už jste o něm slyšeli. Dva učedníci, kteří jdou z Jeruzaléma do Emaus (zkuste si
tato místa najít na biblické mapě) a jsou velmi smutní – jejich Mistra a Pána,
kterému důvěřovali a kterého následovali, ukřížovali, zabili a položili do hrobu. Sice
už slyšeli nějaké zvěsti o tom, že je hrob prázdný a že se živý Ježíš zjevil ženám, ale
sami tomu nevěřili.
Pán Ježíě chce potěšit i tyto své učedníky a přidává se k nim po cestě, oni ho
však nepoznávají. Nechává si od nich vyprávět o jejich zármutku, nezlobí se na ně,
že ho nepoznávají a vykládá jim, co je vše o Ježíši v Písmu napsáno a že toto vše
musel vytrpět, abychom byli spaseni.
Učedníkům je s tímto "neznámým" dobře a když tedy přijdou do Emaus, prosí
ho, aby s nimi zůstal. Když potom Pán Ježíš me ve večeřadle chléb, učednící ho
konečně poznávají, to už jim ale mizí z očí. Neváhají ani chvíli a i když už je noc a
Jeruzalém daleko, vydávají se na cestu, aby mohli potěšit i své přátele a říct jim o
tomto podivuhodném setkání. Ti jim zase na oplátku vypravují, co zažili se
Vzkříšeným oni a tak všichni společně sdílí radost. Radost, že Pán žije a je s nimi.
Tento příběh není jen o něčem, co se stalo dávno, ale chce proumlouvat i dnes
k nám!
1. Pán Ježíš je s námi, i když jsme smutní. (tak jako s emauskými učedíky)
2. Čas s Pánem Ježíšem (modlitba) a zcela speciálně při mši svaté (v příběhu
lámání chleba) nás občerstvuje a posiluje. Dokonce tak, že pak máme
odvahu jít a říkat o Pánu Bohu např.kamarádům, kteří ho ještě neznají.
3. Číst si v Bibli a přemýšlet o životě Pána Ježíše (i když už to známe a četli
jsme to) je důležité, můžeme pochopit nové věci o Pánu Ježíši o tom, jak
máme žít.
Snažme si tedy nacházet si čas na chvíle s Pánem a buďme rádi, že (za
normální situace) můžeme chodit na mši svatou. Vzpomeňme si na to vždycky, když
se nám moc nechce – Pán Ježíš tam na nás čeká a chce nás potěšit – a to také
když čteme Bibli doma (na výletě, na zahradě, v pokojíčku..). Na to se můžeme
zameřit teď a znovu si přečíst o setkáních vzkříšeného Pána s Marii Magdalenou, s
učedníky, s Tomášem.
Úkoly:
-připravila jsem pro vás malý kvíz o událostech po vzkříšení
-potom jednu hru na rozdíly
-a nakonec si v komiksu o svatém Vojtěchovi, důležitém českém světci, který
měl svátek 23.dubna, připomeňte, co už o něm víte a možná se dozvíte i něco navíc!
Tady hned pod textem máte příběh emauských učedníků ilustrovaný. Je v něm
krásně vidět, jak setkání s Pánem Ježíšem učedníky proměňuje;-)