Ahoj děti,
zdravím vás v novém roce a těším se, co všechno se spolu letos naučíme a prožijeme.
Doufám, že jste prožily hezký vánoční čas s rodinou a pod stromečkem našly něco, co vám
udělalo radost. Určitě jste si taky udělaly čas a zastavily se v kostele pomodlit se u betléma
a radovat se z toho nejdůležitějšího: Pán Ježíš se narodil, aby byl s námi, aby byl
přítelem každého z nás. (Emmanuel – jedno z jmen, kterým Pána Ježíše označujeme,
znamená Bůh s námi)
A že jeho příchod na svět nebyl přesně takový, jak si ho lidé pro svého krále
představovali, už asi dobře víte (ale pro jistotu zkuste doplnit v první aktivitě chybějící
slova, aby bylo vánoční evangelium kompletní a mohly jste si ho zas připomenout). Maria s
Josefem putovali pěšky (ne v nějakém kočáře a se služebnictvem), nenašlo se pro ně ani
místo k přenocování a tak museli přijmout, co se nabízelo. Ježíš se pak rodí ve stáji a je
vložen do jeslí (ne v paláci, kde by měl pohodlnou kolíbku) a prvními, kdo se mu pokloní
jsou pastýři (to byli jedni z nejchudších lidí, kteří skoro nic neměli). Ale jsou to právě
pastýři, kdo slyší zprávu, kterou jim oznámí andělé a nerozmýšlí se, jestli jít nebo nejít a
spát dál, jestli Spasitel může být položený v jeslích, ale spěchají tam. Uvěří všemu, co jim
je řečeno a pokloní se děťátku, Spasiteli. Z Betléma se vracejí proměněni, oslavují a chválí
Boha, jak to známe z mnoha koled.
Jistě ale znáte i další postavy z betléma. Tři krále, v bibli čteme mudrce. To jsou
naopak bohatí lidé, ale nejen dary, ale také na duchu, jsou moudří. K narozenému Ježíši je
vede hvězda a protože věděli, že je znamením, že se narodil král, přinášejí i královské dary.
Zlato – uctívá Krále, kadidlo – uctívá Boha, myrhu – vonnou mast, kterou se pomazávali
mrtví, jako symbol, že Ježíš zemře a vstane z mrtvých a tím přinese život všem. Nejenom
některým (těm, co tenkrát žili v Izraeli), ale všem. Všichni můžou poznat Boha jako přítele,
toho, kdo je má rád. Herodes, ale i moudří Izraelité věděli, kdy se má Ježíš narodit, ale
nepoznali ho, byli jako slepí. Mudrci z východu ukazují, že poklonit se Ježíškovi jako
Božímu synu může každý. Oni v srdci poznali, že se setkali s Bohem – dostali větší dar,
než přinesli a Bohem se také nechali dál vést.
Ještě je tu jedna hezká tradice, která je s mudrci spojena a to je psaní K+M+B+ a
letopočtu (letos 2021) na dvěře našich domovů posvěcenou křídou. Spíše ale než jména
králů (Kašpar, Melichar, Baltazar) nám má připomínat, abychom celý nový rok kráčeli s
Kristem. Pismena totiž v latině znamenají: Kristus ať požehná tomuto domu. Posvěcenou
křídu (světí se právě na slavnost Zjevení Páně, Tří králů, 6.ledna) si můžete vzít v kostele a
společně s rodiči požehnat vašemu domu/bytu a tak hezky začít nový rok.
Kromě doplňovačky vánočního evangelia o zvěstování pastýřům, o které jsem už
psala, jsem pro vás dnes připravila ještě křížovku, kde si připomeneme, co nejvice dělá
radost Ježíši.
Otázkový komiks ilustruje cestu tří mudrců. Umíš na všchny odpovědět? Kdyžtak se
podívej do dětské bible a připomeň si, jak to bylo.