Ahoj děti,
tak už jste si doma zapálili první svíčku na adventním věnci? Ano, předvánoční doba,
advent, je tady, měli bychom si tedy připomenout, co to všechno znamená. Určitě se moc
tešíte na Vánoce, možná doma už připravujete cukroví, výzdobu... Těšíte se na tu velkou
oslavu. Sami ale víte, že, když například chystáte nějakou narozeninovou oslavu, je třeba
připravit spoustu věcí, nakonec je ale vždycky nejvíc fajn, když spolu na té oslavě strávíme
hezký čas, hezky si pohrajeme a to se většinou podaří, když jsme na to naladěni, když
chceme být s ostatními zadobře, když chceme oslavenci udělat radost.
A tak by to mělo být i s naší přípravou na Vánoce v době adventní. Advent je tedy
doba příprav ( hlavně našeho srdce) a doba obrácení (to znamená odvrácení se od
špatných skutků, a vykročení na cestu dobrých skutků). To vyjadřuje také fialová barva na
rouchu pana faráře, na adventním věnci. To zvláštní (latinské) slovo Advent znamená
příchod. Příchod Pána Ježíše k nám na zem, což si připomínáme právě o Vánocích, kdy se
Pán Ježíš narodil v Betlémě.
Touto dobou nás jako symbol provází adventní věnec se čtyřmi svíčkami, které
symbolizují čtyři adventní neděle, které zbývají do Vánoc. S každou nedělí, kdy zapálíme
další svíčku, přibývá na věnci světlo. Možná si někteří vzpomenete, jak jsme to minulý rok
na náboženství zkoušeli. Zhasli jsme a zkoumali jsme kolik je světla, když hoří jedna a když
potom dvě svíčky a tak dále. Při první svíčce se nám zdálo, že skoro není vidět, ale jak si oči
přivykly, už jsme viděli celkem dobře, kde kdo sedí nebo co má na sobě, protože jsme byli
citlivější. A to bychom právě mohli zkusit teď v adventu, být citlivější, vnímavější na to,
kdo potřebuje rozesmát, s čím můžeme pomoci ale i na to, co hezkého už se nám daří, za co
chceme děkovat.
Dneska jsem pro vás připravila dvě varianty obrázku cesty k domečku. Cesta k
domečku je jako cesta do našeho srdce, kterou k nám může přijít Pán Ježíš. Jedna je
zarostlá, zavalená kameny – což znamená našimi špatnými skutky. Pro Pána Ježíše je těžké
dostat se do našeho srdce. Vzpomeňte si, jak je těžké překonat "opičí dráhu". Druhá cesta je
rovná, uklizená. Po takové cestě se jde dobře. Také Pán Ježíš se po takové cestě může lehce
dostat k nám. Zkuste o tom přemýšlet a zjistit, co jsou ty vaše překážky na cestě k domečku,
abyste je mohli během adventu "uklidit" a o Vánocích byli připraveni setkat se s Pánem
Ježíšem na oslavě, udělat mu radost.
Podobná aktivita je i bludiště. Děti se vydávají na adventní cestu do Betléma a
nemají promarnit žádnou příležitost udělat dobrý skutek. Musí tedy projít všechna místa,
kde je potřeba pomoci.
Poslední je kvíz ve tvaru adventního věnce, kde nám vyjde tajenka, která nám
připomíná nejdůležitejším posláním adventu.