Ahoj děti,
víte, že jsme v neděli slavili Silvestra? Zdá se vám to divné? Ale je to tak! Slavnost
Ježíše Krále je opravdu takovým Silvestrem pro nás křesťany. Končí totiž jeden (liturgický)
rok a s Adventem, jehož první neděli už za pár dní oslavíme, začíná další rok. Jistě si
vzpomenete na to, jak jsme si v září povídali o různých "rocích": kalendářním, školním a
právě taky liturgickém. Můžete si znovu připomenout, kdy který začíná. S Adventem se
znovu vydáme na putování s Pánem Ježíšem, tak jak nám ho různé doby budou připomínat.
Ale víme, jaký ten náš Král je? O nějakém králi jste už asi slyšeli – svatém
Václavovi, Karlu IV.,kteří vládli kdysi naší zemi, nebo o nějakém současném králi; jsou
totiž země, kde nemají prezidenta, ale stále krále, protože jsou to království (Anglie,
Španělsko..). Tak si asi dovedete i představit, jak takový král vypadá, že se narodil na
zámku, nebo hradě a položili ho do královské kolébky, že nokorunu, žezlo a jablko,
vládne v určité zemi, nechává si sloužit a dostává vzácné dary. Až potom zemře, uloží ho
do královské hrobky.
Ježíš je ale úplně jiný král. Ježíš se narodil v chlévě, protože nám chtěl být blízko (ne
daleko někde v paláci), je zobrazován na kříži s trnovou korunou – ano, náš král za naši
záchranu a vysvobození sám zemřel, vládne celému světu, nebi i zemi. Přicházel snad za
ním někdo s dary? Naopak! Ježíš sám sloužil a obdarovával ostatní, uzdravoval je. I dnes
Ježíš obdarovává. Dává nám ve svatém přijímání sám sebe. A nejlepší je, že Ježíš není
mrtvý, ale je živý a vládne stále. Není to skvělé mít takového krále?
Výjimečnost Krista krále si připomeňte v aktivitě "Úplně jiný král". V další aktivitě
si můžete krále vyrobit a nakonec si připomeneme, že Ježíš má rád všechny "obyvatele"
svého království, nechce, aby se nikdo cítil osamělý a smutný.