Adventní příběh – Ježíšek přichází 15. setkání – 22. 12. 2020, on-line
Milé děti,
na našem adventním nci hoří všechny čtyři svíčky. Doba adventní končí a za pár dní se
můžeme společně radovat z Ježíškova narození a třeba si společně zazpívat „Narodil se Kristus
Pán...“ - znáte tu sváteční koledu? Celý advent jsme se společně na tuto slavnostní chvíli poctivě
připravovali dnes bych si s vámi naposledy ráda připomněla celý příběh Ježíškova narození a
pověděli bychom si také trochu o tom, co se stalo o té slavné noci, kdy se Ježíšek narodil dál!
Jak se to tedy všechno seběhlo? víte, že: V městě Nazaret žila krásná a hodná dívka jménem
Maria. Marii se zjevil anděl Gabriel a řekl o Božím plánu: „Neboj se Marie, Bůh mne za Tebou
posílá, abych Ti oznámil radostnou novinu vybral si za matku pro svého syna!“. Maria byla
velmi překvapená, ale důvěřovala Bohu a tak řekla:Ano, jsem připravená!“. A od chvíle byla
Maria těhotná, rostlo ji břicho, ve kterém měla synka. Maria nebyla vdaná a tak se lidé divili, kde
tatínka k tomu děťátku. To, že Ježíšův tatínek je Bůh, bylo tajné. Marie se měla ráda s mužem
jménem Josef. Josef pracoval se dřevem, byl tesař. Protože byl moc hodný, vzal si Marii k sobě.
Staral se o ni a těšili se společně na narození děťátka!
Když čas pokril a přiblížilo se narození Mariina děťátka, vyšlo nařízení, že se všichni lidé v
zemi musejí jít zapsat do svého rodného města. Josef se narodil v Betlémě a tak se musel i se svojí
manželkou Marií vydat na dlouhou cestu z Nazareta do města Betléma tehdy nebyla žádná auta
nebo vlaky a tak museli t pěšky. Aby byla cesta pro Marii snazší, vzali s sebou oslíka a Marie na
něm mohla jet. Když přišel Josef s Marií do Betléma, bylo tam tolik poutníků, že bylo opravdu těžké
najít nějaké ubytování! Nakonec se tedy museli spokojit se stájí pro zvířata. A jak to všechno
dopadlo? Boží syn Ježíšek se narodil zde, ve chlévě. Josef s Marií zabalili Ježíška do pláště a uložili
do sena. Oslík a kravička pomáhali děťátko zahřívat a všem bylo dobře!
Ale co se ještě noci stalo? Nedaleko od toho chléva pásli pastýři sstáda oveček. V tu noc se
ohřívali u ohně, když i je navštívil anděl a řekl jim: Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost –
ve městě Betlém se narodilo dítě, jmenuje se Ježíš a je to Boží syn! Přichází na svět, aby jej
zbavil zla!“ Pak se objevili ještě další andělé, kteří zpívali: „Gloria Sláva Bohu na výsostech a
zemi pokoj lidem, kteří ho milují!“ Když se pastýři z události vzpamatovali, běželi do Betléma,
všude to dítě hledali a pak se mu s velkou úctou poklonili!
O Vánocích se i my můžeme Ježíškovi poklonit a poděkovat za všechny dary, které nám dává.
Nejen dárky v barevných papírech, ale také naše zdraví, laskavé rodiče nebo třeba dobré přátele.
Kdo ví, možná se letos nebudeme moct Ježíškovi poklonit v kostele, ale nic nám nemůže zabránit
poklonit se mu tam, kde zrovna budeme a hlavně upřímně poděkovat a radovat se!
Milé děti přeji vám všem i vašim rodičům požehnané Vánoce a radost z Jíšova narození, vás
provází ve všech dalších dne nového roku!
Se srdečným pozdravem, Jana
P.S.: Pro zájemce přikládám celý příběh opět jako čtení s obrázky!
P.P.S.: Pro rodiče - abychom se na Štědrý den na slavnostním stole nepřipravili s odložením
adventního věnce o symboliku svíce (a zabavili děti při slavnostním chystání) navrhuji
jednoduchou a efektivní aktivitu vyrábění scínku z jablka, inspirace např.:
https://cz.pinterest.com/pin/554716879082766128/
Zkráceně postup – vyberte jablíčko, které stabilně stojí na „štopce“ nebo „bubákovi“ (do protilehlé
části nakonec umístíme tenkou svíčku). Jablíčko děti mohou zdobit kořením hřebíček a/nebo
pomocí párátek, které ozdobí rozinkami, křížalami či kousky gumových bonbonů (např.: pokrájení
medvídci :-)) nebo využijte přírodniny jako jsou šípky či jehličnaté větvičky. V naší rodině tato
aktivita každoročně velký úspěch!