Milé děti,
věřím, že jste si s rodiči udělali čas a vzpomněli si na své předky a na všechny ty,
kteří už nežijí zde na zemi, ale u Pána Boha v nebi. Možná, že někdo z vás šel i na hřbitov a
modlil se tam nebo jste vzpomínali doma. Důležité je modlit se také za ty, za které se nikdo
nemodlí (jak to děláváme vždycky při společné výpravě na hřbitov, kde zapalujeme svíčky
na opuštěných hrobech). Ne všichni žili tak spravedlivě jako svatí, které si během roku
připomínáme a někteří lidé, kteří nám byli v životě příkladem. Chceme jim tedy v těchto
dnech pomoci modlitbou, aby jim byli odpuštěny hříchy a mohli se dostat do větší blízkosti
Pána Boha, kde budou šťastní.
Dnes bych vám ráda připomněla jednu světici, která nám může být příkladem, jak
dobře žít, která si nade všechno zamilovala Pána Boha. 13. 11.slavíme svátek svaté Anežky,
která patří mezi hlavní světice české země.
Svatá Anežka se narodila ve 13. století jako královská dcera, její otec byl král
Přemysl Otakar I. Anežka ale netoužila stát se královnou, vybrala si cestu chudoby podle
vzoru svatého Františka a svaté Kláry, o kterých už jsme si na náboženství taky povídali.
Anežka vstoupila do kláštera a vzdala se tak všeho bohatství. Založila v Praze klášter,
kde později byla představenou. Vedle kláštera byl i špitál pro nemocné, o které Anežka a její
sestry pečovaly.
Víc se toho můžete dozvědět z komiksu (pro starší) nebo z obrázkového čtení (pro
mladší) a svoje znalosti pak vyzkoušet v kvízu Kdo byla svatá Anežka.