Ahoj děti,
už jste si zapálili třetí svíčku? Třetí neděli adventní, která teď byla, se říká radostná
a připomíná nám to růžová barva, kterou může mít pan farář na rouchu, někdy může být i
třetí svíčka na věnci růžová. To vše nám říká, že Vánoce už jsou blízko. Však taky tři svíčky
už dávají hodně světla. Veřím, že i ve vašich srdcích už je hezky "uklizeno" a připraveno na
setkání s Pánem Ježíšem.
I srdce jedné dívky, Marie, která bydlela ve městě Nazaret bylo připravené, když k ní
přišel anděl Gabriel se zvláštním, že se stane matkou Božího syna (říkáme tomu
Zvěstování=anděl zvěstoval/řekl Marii, že bude matkou PJ). Vše si připomeneme v podobné
aktivitě jako před týdenm. Zkuste ke každému obrázku připojit krátké povídání.
Ve městě Nazaret žila dívka Maria. Měla ráda tesaře Josefa, se kterým byla
zasnoubena.
Jednoho dne k Marii přišel posel od Boha – anděl Gabriel. Oznámil jí, že ji Bůh
vyvolil, aby se stala matkou Spasitele. Maria se nejdříve polekala, protože ještě nebyla
vdaná. Ale věřila Bohu, proto mohla říci: "Jsem služebnice Páně, ať se mi stane, co jsi
řekl!"
Anděl také Marii řekl, že i její příbuzné Alžbětě se brzy narodí miminko, které dlouho
nemohli mít. Maria se tedy za ní vydala, a když se setkaly, řekla Alžběta: "Jsi šťastná,
že jsi uvěřila tomu, co ti řekl Bůh!"
Když se Maria vrátila do Nazareta a Josef zjistil, že čeká miminko, přestože ještě není
jeho ženou, byl z toho smutný a chtěl se s ní rozejít. Ale v noci i k němu promluvil
anděl a řekl mu:
„Josefe, neboj se k sobě Marii vzít. Dítě, které očekává, je od Boha. Bude se jmenovat
Ježíš a přichází na svět, aby ho spasil."