34. setkání – 18. 5. 2021, on-line
Duch Svatý
Milé děti,
máme měsíc květen a květen je obvykle měsícem zasvěceným Panně Marii. Co to pro nás
znamená? V tomto měsíci si Pannu Marii připomínáme více než v jiné době a v kostelích se
konají „májové“ pobožnosti. Jak si takovou pobožnost představit je to setkání křesťanů, kteří
společně zpívají písně o Panně Marii a modlí se. Setkání může probíhat u oltáře, před sochou Panny
Marie, ale třeba i u kapličky v přírodě. Součástí májové pobožnosti může být třeba i modlitba
růžence. Je to totiž modlitba, při které se velmi intenzivně obracíme k Panně Marii. Při
modlení růžence se snažíme nejen opakovat stále stejné modlitby, ale hlavně rozjímat nebo-li
přemýšlet s Pannou Marií nad událostmi z Ježíšova života. To zní asi dost složitě, že? Nevadí,
pro začátek začněte s jedním desátkem jestlipak jste si našli ten vyráběný na podzim a zkusili se
jej s rodiči pomodlit? A kdo si vzpomenul, kolik desátků tvoří růženec? Správná odpověď je 5!
Děti, zamyslete - byly jste už někdy na dva nebo tři dny z domova pryč od svých rodičů? Třeba
u známých nebo u babičky na návštěvě? Vzpomínáte si, jak jste byly rády, když jste se zase vrátily
domů? Pán Ježíš odešel z domova na 33 let, aby žil na Zemi. Umíte si představit, jak On toužil po
svém Otci, vrátit se k Němu, vrátit se do svého domova s mnoha anděly? Konečně byl ten čas -
odejít domů - tady. Vzal své učedníky s sebou na jednu horu a během toho, co s nimi mluvil, Jej
zahalil oblak a už Ho více neuviděli. Vtil se zpět ke svému Otci. Jak nádherné to muselo být, když
Ježíš přišel zpět! Miliony andělů Ho tam čekaly a zpívaly, protože jejich Pán Ježíš byl opět doma.
Ale co apoštolové a ostatní Ježíšovi učedníci? Jistě bys se asi cítili opuštění, museli se o sebe
postarat sami, ale Pán Ježíš jim krátce před svou smrtí slíbil, že jim pošle Ducha svatého a
ujistil je, že i on bude stále s nimi, i když ho už nespatří. A to se také stalo!
Deset dnů po tom, kdy se Ježíš vrátil do nebe, přišel Duch svatý k učedníkům. Seděli
tenkrát pohromadě v jedné místnosti, modlili se a společně hovořili, když najednou nastalo
hučení a hlasité šumění, které se pak projevovalo jako mocná bouře, která naplnila dům, v
němž byli. A když se navzájem pozorovali, viděli něco jako ohnivé plamínky či jazyky nad
svými hlavami. To byl svatý Duch, kterého Pán Ježíš poslal. Ohnivé jazyky sice zmizely, ale
Duch svatý v učednících zůstal. Začali mluvit cizími jazyky, kterým se nikdy předtím neučili.
Duch svatý dal několika z nich moc uzdravovat nemocné či dokonce obživovat mrtvé. Dával jim do
srdce radost, takže si dokonce mohli zpívat, i když byli pronásledováni od nepřátel.
Duch svatý bude dán každému, kdo přijal Pána Ježíše Krista - pomáhá mu pro Něj žít. Je
také ve tvém srdci, jsi-li křesťanem. Všechny dobré myšlenky a přání jsou od Něho. Pomáhá ti
být laskavým a uctivým. Pro Jeho přítomnost můžeš cítit ve svém srdci lásku, radost, pokoj a štěstí.
(inspirováno Malá dogmatika pro děti – Heczko Stanislav).
Kdo chuť může si vymalovat omalovánku s tématem setkání Ducha Svatého (přiložena) nebo
vyrobit holubici, která často Ducha Svatého symbolizuje!
Ahooooooj, Jana
Holubička
Tělíčko
podle šablonky vystřihni holubičku a opatrně prostřihni otvor na protažení
křídla (můžeš požádat o pomoc dospělého)
Naznač fixem holubičce očíčko a zobáček
Křidýlko
Z bílého pečícího papíru odstřihni pás široký asi 15 cm
Papír si polož užší stranou k sobě a naskládej ho jako harmoniku (pozor, aby se
ti harmonika vešla do dírky v holubičce )
Přehni harmonikový pásek v půlce a můžeš do něj naznačit ozdobné zástřihy
jak vidíš na obrázku napravo
Jak holubičku sestavit
Narovnaný pásek harmoniky provlékni otvorem prostřiženým v těle holubičky,
aby tělo zůstalo uprostřed
Křidýlko roztáhni a konce nad holubičkou slep nebo prošij nití, na kterou holu-
bičku zavěsíš.
© www.web4kids.cz