Milé děti,
je měsíc květen a vy konečně začínáte chodit do školy. Je to pro
vás všechny jistě svátek. Těšíte se na kamarády a na paní
učitelky, i učení je mnohem lepší než na počítači. My také
zvažujeme, že začneme s nábožkem na faře. Dáme včas vědět.
Už se na vás moc těšíme :))
Květen je tradičně svátkem Panny Marie a také svátkem
všech maminek. Slaví se 2. neděli v květnu. Dobře se to
pamatuje. Maminky na celém světě budou mít v neděli svátek.
Nezapomeňte na ně! Bez nich bychom nebyly na světě. Bez
Panny Marie by svět nebyl spasený. Bůh čekal na Mariin
souhlas, až řekne
FIAT - AŤ SE MI STANE PODLE TVÉHO SLOVA“
Bůh si Marii předem vybral jako maminku svého syna.
Uchránil ji dědičného hříchu. Každý kluk si vybírá svoji manželku také podle toho, aby byla
dobrá maminka pro jeho děti. A víte podle koho? Podle svojí maminky, kterou máme všichni
moc rádi. Schválně se na to doma zeptejte.
Marie bydlela v Nazeretu a její domek se nazývá Loreto nebo také Svatá chýše. dlouhou
historii, kterou si můžete přečíst a navštívit Loretu přímo v Praze
https://www.loreta.cz/domains/loreta.cz/index.php/cz/loreta-duchovni/uctakpmloretanske
Lidé jakoby chodí za Pannou Marií domů do Loteta a
prosí ji o přímluvu u Ježíše, jejího Syna. Také jste rádi,
když se doma maminka přimluví, aby něco.... tyto prosby
a oslava Panny Marie se začaly nazývat Loretánské
litanie. Panně Marii se přidávají oslavné tituly. Něco,
jako když si s maminkou říkáte, jaká je hodná,
zlaťoučká, miloučká, šikovná.... a vůbec nemůžete
skončit.
Ostatní lidé pak přidávají oroduj za s to je
přimlouvej se za nás. Lidé chodili na poutě, nebyla auta ani autobusy. Cestou se do rytmu
chůze modlili anebo zpívali. Jeden předříkával a ostatní se přidávali s odpovědí oroduj za nás.
Začaly se i zpívat. Víte, děti, že kdo zpívá, dvakrát se modlí? Proto se v kostele hodně zpívá.
Oslavujeme Boha nejen krásnými slovy modlitby, ale i melodií a hudbou. Koho jiného takto
oslavovat než Boha a Marii.
Postupně se jednotlivá zvolání, malé střípky jako v mozaice, uspořádaly do skupinek.
Marie - Matka – Spasitele, ale i naše, je nejmoudřejší, chvályhodná...
Marie - Panna uchráněná dědičného hříchu, věrná Pánu Bohu, neměla muže je
věrná mocná, dobrotivá....
Marie - podle událostí ve Starém zákoně. Ještě nikdo nevěděl, jak se bude jmenovat
matka Spasitele světa. Je tedy archou, věží, trůnem moudrosti, stánkem vyvoleným,
hvězdou, útěchou....
Marie - Královna – Ježíš vzal Marii i s tělem do nebe jako královnu nebe a země
S Marií jdeme za Ježíšem a s ním k Bohu Otci.
Zkuste se doma litanie pomodlit, nemusíte celé, vyberte si pojmenování, kterým rozumíte,
která se vám líbí a hlavně kterými chcete Panně Marii vyjádřit, jak ji máte rádi a co pro vás
znamená. Je naší společnou maminkou. To nejlepší zkuste namalovat a třeba mi i poslat.
V neděli nezapomeňte na maminku a babičky, vydejte se na výlet na pražský hrad na Loretu.
Je tam krásná zvonkohra
Loretánské litanie https://www.youtube.com/watch?v=didJl-DyCU4
067 – Litanie loretánské
Pane, smiluj se. 2×
Kriste, smiluj se. 2×
Pane, smiluj se. 2×
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu, svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás.
Svatá Panno panen, oroduj za nás.
Matko Kristova, oroduj za nás.
Matko církve, oroduj za nás.
Matko božské milosti, oroduj za nás.
Matko nejčistší, oroduj za nás.
Matko nejcudnější, oroduj za nás.
Matko neporušená, oroduj za nás.
Matko neposkvrněná, oroduj za nás.
Matko láskyhodná, oroduj za nás.
Matko obdivuhodná, oroduj za nás.
Matko dobré rady, oroduj za nás.
Matko Stvořitelova, oroduj za nás.
Matko Spasitelova, oroduj za nás.
Panno nejmoudřejší, oroduj za nás.
Panno úctyhodná, oroduj za nás.
Panno chvályhodná, oroduj za nás.
Panno mocná, oroduj za nás.
Panno dobrotivá, oroduj za nás.
Panno věrná, oroduj za nás.
Zrcadlo spravedlnosti, oroduj za nás.
Trůne moudrosti, oroduj za nás.
Příčino naší radosti, oroduj za nás.
Stánku Ducha svatého, oroduj za nás.
Stánku vyvolený, oroduj za nás.
Stánku zbožnosti, oroduj za nás.
Růže tajemná, oroduj za nás.
Věži Davidova, oroduj za nás.
Věži z kosti slonové, oroduj za nás.
Dome zlatý, oroduj za nás.
Archo úmluvy, oroduj za nás.
Bráno nebeská, oroduj za nás.
Hvězdo jitřní, oroduj za nás.
Uzdravení nemocných, oroduj za nás.
Útočiště hříšníků, oroduj za nás.
Těšitelko zarmoucených, oroduj za nás.
Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.
Královno andělů, oroduj za nás.
Královno patriarchů, oroduj za nás.
Královno proroků, oroduj za nás.
Královno apoštolů, oroduj za nás.
Královno mučedníků, oroduj za nás.
Královno vyznavačů, oroduj za nás.
Královno panen, oroduj za nás.