Ahoj děti,
touto nedělí (květnou – o které jsme si povídali minule) začal Svatý týden,
nejdůležitější dny v roce pro nás křesťany. Věřím, že jste ji doma dobře prožili a
nechyběly vám ve váze nějaké ty větvičky, ratolesti, které se v tento den obvykle v
kostele žehnají na připomínku palmových ratolestí, kterými tenkrát dav vítal Pána
Ježíše v Jeruzalémě.
Minule už jsme si také v jedné aktivitě připomněli pašije (=vyprávění o utrpení
a smrti Pána Ježíše Krista). Tentokrát se na tyto události zaměříme blíže.
Nejdůležitější dny (tzv.Triduum=třídení) svatého týdne jsou:
-Zelený čtvrtek (1.4.) – připomínáme si poslední večeři Pána Ježíše s apoštoly
a tedy ustanovení eucharistie, mytí nohou jako projev Ježíšovy lásky, modlitbu v
Getsemanské zahradě
-Velký pátek (2.4.) – připomínáme si Ježíšovo utrpení a smrt, čteme opět
pašije, uctíváme kříž
-Neděle Vzkříšení (4.4.) kterou začínáme slavit už v noci (po západu slunce)
na Bílou sobotu a připomínáme si, ze Ježíšův život nekončí smrtí, ale že vstal z
mrtvých
Jestli jste se ještě nepomodlili křížovou cestu, tak to mužete zkusit sami nebo s
rodiči doma nebo někde v přírodě (např. pomocí přiloženého obrázku – můžete
přemýšlet o tom, co Pán Ježíš z lásky k nám všechno vytrpěl) a nebo se na Velký
pátek připojit k ostatním z naší farnosti, kteří chodí na křížovou cestu na Petřín
(informace o srazu na farních stránkách).
-první příloha je obrázkové čtení o svatém týdnu
-druhý obrázek je takovým testem, kde se ještě lépe můžete pocvičit v pašijích
a jejich postavách
- velikonoční svíce, díky které si všechny důležité dny můžete krásně
zapamatovat, když dokončíte obrázek na každý den
-můžete se taky s rodiči domluvit a zkusit jim umýt nohy podle vzoru Pána
Ježíše, který je umyl při Poslední večeři učedníkům.
Přeju vám všem požehnané Velikonoce a hlavně si udělejte čas na Pána Ježíše
a mějte srdce otevřená (připravená), protože On nás chce o Velikonocích všechny
navštívit a potěšit. To nevadí, že budeme slavit doma nebo třeba na chalupě.