POSTNÍ KATECHEZE PRO DĚTI
milé děti, v jedné postní písničce se zpívá
"I dnes Ježíš v krvi, v potu
trpí cestou na Golgotu,
čeká, kdo mu pomůže nést kříž.
Doufá, že snad někdo z davu
překoná strach o svou hlavu,
neutíkej Šimone, pojď blíž....
Ježíš jde na Golgotu..."
Šimon v hebrejšti znamená "slyšící". Máme s ním mnoho společného. Stejně
jako on, i my jsme voláni, abychom nesli Kristův kříž. Šimona k nesení Ježíšova
kříže donutili římš vojáci. My se můžeme rozhodnout nést jeho kříž
dobrovolně. Konec konců sám Ježíš se dobrovolně z lásky k nám obětoval na
kříži, abychom byli spaseni. Vzal na sebe naše bolesti, starosti i naše hříchy.
Nyní "čeká, kdo mu pomůže a doufá, že snad někdo z davu". Čeká i nás. Nejsme
podobně jako Šimon často líní a pohodlní?
Když se překonáme, začnou se nám otevírat oči a i a staneme se, jako Šimon,
pomocníci Pána Ježíše a budeme mu pomáhat nést jeho kříž. Začneme si všímat,
co můžeme z lásky k druhým udělat nebo naopak raději nedělat, jak jeden
druhému pomáhat: s radostí uděláme některé domácí práce; nenecháme se
pořád do eho nutit; nebudeme se vymlouvat; budeme přemáhat sami sebe,
když se nám nechce; najdeme si čas na modlitbu za své blízké, za nemocné;
nebudeme chtít hned všechno nejnovější nebo to, co mají kamarádi...
Zaposlouchejme se pozorně do postních nedělních evangelijních příběhů a
zkusme podle nich každý týden aspoň trochu Pánu Ježíši pomoci. Všechno další
se dozvíte vždy v neděli na dětské i svaté nebo zde na internetu. Hlavně
neztraťte kartičky, které budete v kostele postupně dostávat nebo si je zde
můžete stahnout a vytisknout. Na volné místo si nakreslete obrázek podle
evangelia. splníte úkol vystřihněte vyznačený čtvereček, který přinesete
další neděli nebo kdykoli odpoledne od 14 hodin do kostela a vyměníte za
symbolický kousek kříže. Budeme tak ulehčovat Pánu Ježíši, aby netáhl svůj
kříž jen sám.
Pokud s mi půjdete na Velký pátek na Petřín modlit se křížovou cestu,
vezměte s sebou buď dřívka nebo stačí jen papírové čtverečky, které vám za
dřívka vyměníme. Přidáme je na náš kříž, který cestou neseme.