Milé děti,
úplně ze všeho nejdřív Vám i všem doma přeji požehnaný celý nový
rok 2021, hodně zdraví a síly, radosti a pohody.
Jak jste prožili Vánoce? Dárků bylo jistě hodně, radosti a pohody
asi taky :)) Nevím, jak moc jste měli možnost se dostat někam do
kostela, poklonit se Ježíšovi u betléma. Nevím ani, jestli jste se
dostali na mši svatou. Naštěstí máme televizi a internet. Je to
opravdu dobrý pomocník, ale nesmí nám příliš organizovat čas.
Podařilo se vám postavit betlém a přidat figurky těch, co máte rádi?
Možná, že by bylo dobré tam ještě teď přidat tři krále nebo je jen
přisunout blíž k jesličkám. se blíží. Ve středu si budeme
připomínat klanění tří králů – Slavnost Zjevení Páně. Naše
nábožkové povídání skončilo klaněním pastýřů, které do jeskyně
blízko městečka Betléma pozval anděl.
To jsme slavili v pátek 25. prosince – slavnost Narození Páně.
Další den v sobotu 26. 12. - svátek svatého Štěpána, prvního mučedníka. Uprostřed Vánoc
mučedník? Slavíme na připomínku, že láska k Pánu Ježíši vyžaduje statečnost až k prolití krve.
Štěpána kamenovali, modlil se za ty, co mu ubližují a odpustil jim. Tehdy s nimi byl i apoštol
Pavel. V neděli 27. 12. - Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Je to svátek všech
rodin, i vaší. Manželé při mši svaté obnovují svůj manželský slib, který si dali při svatbě.
Zeptejte se rodičů, jestli si slib ještě pamatují?
V pondělí 28. 12. - Svátek svatých Mláďátek.
Připomínáme si malé chlapce do dvou let, které dal zlý
Herodes ze strachu pobít, když od mudrců zjistil, že se v
Betlémě narodil očekávaný král. Další svátek bolesti a
oběti pro Pána Ježíše. Moudrý Josef i tentokrát poslechl
ve snu anděla a ještě v noci prchal s Marií a Ježíšem před
vojáky do Egypta. Tam žili až než Herodes zemřel. Pak se
vrátili - ne do Betléma, ale raději do Nazareta.
Na Nový rok 1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Osmý den po narození přinesli Marie
s Josefem miminko do chrámu k obřízce a dostal jméno Ježíš, Bůh s námi . Podobně, jako se
dnes křtí malé děti. Marie a Josef půjdou ještě jednou do chrámu, 40. den po Ježíšově
narození. To budeme slavit 2. února, na svátek Hromnic. Ježíše, prvorozeného syna, zasvětí
Pánu. Obětují 2 hrdličky a setkají se se Simeonem a Annou...na to je ještě čas.
Ve středu 6. 1. Slavnost Zjevení Páně Klanění tří králů připomíná, že se Ježíš narodil pro
všechny lidi, pro celý svět. Podrobně si ji probereme ve středeční Tříkrálové katechezi.
V neděli po slavnosti Zjevení Páně 10. 1. svátek Křtu Páně. Touto slavností končí doba
vánoční. Pán Ježíš se nechává křtít od Jana Křtitele v řece Jordánu.
Děti, toto je stručný přehled, co všechno se slaví o Vánocích. Celé Ježíšovo dětství, po
dobu, než odchází na poušť. Jednu důležitou událost Ježíšova dětství jsem vynechala, neslaví
se jako svátek, ale nebojte, všechno stihneme probrat. Víte, co chybí?
Pořadí svátků vypadá dost popleteně, ale takhle to církev po staletí slaví. Za celý rok nám
chce připomenout všechny důležité události z Ježíšova života, proto je to někdy pěkně na
přeskáčku. Všechno má ale svůj důvod.
Nevadí, důležité je, že Pán Bůh je stále s námi, stal se člověkem, jako jsme my. eschovává se
nikde v karanténě, ale pomáhá nám, jak jen to jde :)) Děkujme mu každou chvilinku, On to s
námi opravdu myslí dobře :)) Ahoj Lída