27. setkání – 30. 3. 2021, on-line
Veliká noc - Velikonoce
Milé děti,
minulý týden jsem vám psala o Květné neděli. Jakpak jste ji asi prožili? Pamatujete si dobře, co
si tuto neděli připomínáme? A co nás čeká v následujících dnech? Je to důležité a proto si to
společně zopakujme! Na Květnou neděli (šestou a tedy poslední postní neděli) si připomínáme
den, kdy Pán Ježíš slavně vjel do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a oslavovali. Protože vítali Pána
Ježíše také máváním větvemi palem, začíná tato nedělní bohoslužba obvykle již před
kostelem, kde čteme z Bible evangelium o příjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma a kněz nám
posvětí jarní ratolesti – u nás většinou větvičky vrby jívy, říkáme jim „kočičky“.
Květnou nedělí začíná tzv. Svatý týden, tj. poslední týden před Velikonocemi, ve kterém si
nejvíce připomínáme, co všechno se stalo před Ježíšovým vzkříšením. Některé dny tohoto
týdne mají i své zvláštní jméno – Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota. Proč se tak nezvykle
jmenují? Každý z těch dnů si připomínáme nějakou důležitou událost, která se stala po
Ježíšově slavném příjezdu do Jeruzaléma. Je to dlouhý příběh, někdo ho už možná znáte a někdo
třeba ne. Navrhuji tedy, abyste si ho připomněli pomocí tohoto krátkého videa:
https://vimeo.com/user94987260 (video s oslíkem). si video prohlédnete, můžete pokračovat ve
čtení mého dopisu.
Dnes budeme ještě naposledy potřebovat naše postní knížky. Na zadní straně postních knížek
máte z minula nalepený papír s políčky, které jsou pojmenované podle jednotlivých dnů Svatého
týdne. Do políčka Květná neděle jste si již něco pěkného namalovali a můj úkol pro vás na tento
týden bude - nakreslit si vhodný obrázek i do zbývajících políček! Pro snazší představu vám
připomenu na co, který den vzpomínáme a rodiče vám jistě také pomohou (krátce, ale uceleně
přikládám také v příloze z knihy „Výpravy do světa Bible“ , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství
- Lois Rock, ilustr. Andrew Rowland).
Na Zelený čtvrtek si připomínáme Ježíšovu poslední večeři s učedníky a Ježíšovu
modlitbu v Getsemanské zahradě, kde byl zatčen poté, co ho zradil jeden z jeho učedníků
- Jidáš.
Velký pátek je den, kdy vzpomínáme na Ježíšovo utrpení a ukřižování. Proto je dnem
přísného postu. Křesťané se v tento den modlí křížovou cestu a také obřady v kostele se liší
od všech po celý zbytek roku (znovu čteme příběh pašijí - jako na Květnou neděli a také
uctíváme kříž – poklekáme před ním a děkujeme Ježíši za to, co pro nás udělal).
Bílá sobota je den velkého smutku vzpomínáme na to, jak těžké to muselo být pro
Ježíšovy učedníky a přátele, když Ježíš ležel v hrobě. V tento den je obvykle v mnoha
kostelích otevřeno a lidé se mohou přijít pomodlit na místo, které připomínat Ježíšův
hrob. Až když večer zapadne slunce, začínáme slavit vigilii - slavnost Ježíšova vzkříšení.
Neděle Vzkříšení (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) - Ježíš vstal z mrtvých za svítání v
neděli a je to tedy pro křesťany ten nejslavnější den v roce. Ježíš zvítězil nad smrtí a tak
i my doufáme, že s Jeho pomocí jednou vstaneme z mrtvých. Proto se křesťané začali v
neděli scházet k oslavě zmrtvýchvstání a každá neděle je takovou malou připomínkou
Velikonoc.
Velikonoce jsou největší křesťanský svátek, slavíme velkou událost Vzkříšení Pána Ježíše -
svátek nového života!
Dobrý Bože, děkujeme Ti za Ježíše! Je to náš dobrý přítel, který za nás dal svůj život. Zemřel a
zase žije! Děkujeme Ti. Amen.
Milé děti, přeji vám radostné a požehnané Velikonoční svátky! A na závěr vás poprosím – na vašich
postních (a vlastně i velikonočních) knížkách zůstalo na přední straně vpravo volné místo.
Zkuste do tohoto prostoru nakreslit nebo s pomocí rodičů napsat, nějaké své velikonoční přání nebo
prosbu. S rodiči se pak na tento úmysl můžete společně pomodlit (já se zkusím modlit na dálku s
vámi)!
S radostí z poselství Velké noci se s vámi loučím, Jana
P.S. - pro rodiče: S ohledem na současnou dobu si dovoluji připojit několik nápadů na uchopení
tématu Velikonoc v rodinách s dětmi. Prosím přijměte je pouze jako inspiraci každý jsme jiný,
máme jiné možnosti (například - jak se zúčastnit společné liturgie). V každém případě se
domnívám, že pro předškolní děti jsou velikonoční obřady velmi náročné, proto si dovoluji doplnit
dva podněty, který se mi pro tuto věkovou skupinu jeví šířeji uchopitelné.
Z mého pohledu by bylo báječné, pokud byste s dětmi mohli na Zelený čtvrtek uspořádat doma
jednoduchou „pesachovou“ večeři (po vzoru poslední večeře) jíst na zemi, zkusit nabídnout na
ochutnání místo chleba nekvašené placky….k pití nabídnout tmavě červený džus, který by
symbolizoval víno….prožité si děti nejlépe zapamatují.
Pátek se mi jeví jako vhodné zdůraznit vhodnou formou půstu a třeba i prožitím aspoň části -
křížové cesty (probírali jsme v průběhu postní doby).
Dále připojuji odkaz na různá videa k tématu Svatý týden – hlavně z pořadů Biblické pátrání a Naše
tradice, bohužel spíše pro starší děti (a některé předškoláky), pro mladší bude pravděpodobně
vhodnější video uvedené v textu výše:
https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/svaty-tyden-a-velikonoce/videa-ke-svatemu-
tydnu-a-velikonocum
Pro úplnost doplňuji o odkaz na nápady na Velikonoční katechezy ze serveru deti.vira.cz:
https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/svaty-tyden-a-velikonoce/katecheze-svaty-
tyden-a-velikonoce