32. setkání – 4. 5. 2021, on-line
Petrklíč
Milá Kájo, Eliško, Denisko, Anežko, Klárko,
Jakoubku, Ondro, Frantíku, Beníku a Jonášku,
jestlipak jste si s rodiči zahráli hru „Utíkej
ovečko“? V té hře v cíli vyhlíží ovečku pastýř.
Říká se, že dobrý pastýř dokázal poznat i
jednotlivá zvířata ze stáda jen podle jejich
bečení či mečení, tak dobře svá zvířata (třeba
ovečky) znal a měl je tedy jistě i rád. Navíc
zvířata měla vždy velkou hodnotu byl to
důležitý zdroj živobytí a bylo tedy nutné o dobře pečovat. V dřívějších dobách pastýře všichni
dobře znávali, ale my v dnešní době pastýře moc neznáme. Ježíš sám o sobě řekl, že se mu
může říkat dobrý pastýř. Co to znamená? Ježíš nám tím říká, že je tím, kdo nás dobře zná a
nebál by se nás jít zachránit, když bychom byli v nebezpečí tak jako dobrý pastýř své
ovečky! Je proto velmi dobré, když se Ježíše učíme znát a naslouchat mu. Nechme se jím vždy
vést!
Minulý týden jsem vám děti k dopisu přiložila první z jarních modlitbiček. Jaro je takové
kouzelné období - v přírodě se vše probouzí. Krajina se zazelená a my se těšíme na teplé dny.
Některé kytičky, jako první poslové jara, lezou dokonce už ze sněhu. Znáte je? Mezi ty nejznámější
patří asi sněženka, ale je tu spousta dalších: bledule, petrklíč, narcis, krokus, tulipán, hyacint,
modřenec, podběl, violka, sasanka…Vzpomeňte si děti, jak jsme si společně povídali o stvoření
světa – i taková krásná drobnost jakou jsou jarní kytičky jsou Božím dílem!
Já bych se dnes ale chtěla zastavit u květiny jménem petrklíč (na obrázku nahoře), nepřipomíná
vám její název některého z apoštolů? Petrklíč, petrklíč…..Petr klíč! Ano, snažím se vám
napovědět apoštola Petra. Apoštol Petr byl mladším bratrem apoštola Ondřeje. Společně s
Janem a Jakubem patřil k Pánu Ježíši nejbližším apoštolům. jste o něm určitě někdy slyšeli
vyprávět například při velikonočních pašijích, když jsme slyšeli o tom, jak ze strachu Pána
Ježíše během jediné noci 3x zapřel, čehož pak velmi litoval. Petr tedy nebyl dokonalý muž, ale
měl Pána Ježíše velmi rád a nechal se jím vést (jako dobrým pastýřem!), proto pro nás může
být dobrým vzorem! Pán Ježíš dokonce Petrovi řekl, že mu klíče od nebeského království
(dobře si to můžete zapamatovat při vzpomínce na jarní kytičku petrklíč, tedy Petr klíč). Z Petra
se po Ježíšově smrti a Zmrtvýchvstání stal vůdce
apoštolů. Za jeho nástupce považujeme papeže.
Víte děti, kdo to je papež? Papež