Milé děti,
nejprve si přečteme evangelium, potom si o něm krátce povíme:
Jan 10,1-10
Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím m: Kdo nevchází do ovčince
dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází
dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas.
Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede,
jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou,
ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“
Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci.
Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo
přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. jsem dveře. Kdo vejde
skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází,
jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v
hojnosti.“
Dnešní neděle, 4. velikonoční, se nazývá nedělí Dobrého
pastýře. Pán Ježíš se přirovnává nejen k dobrému pastýři, ke
dveřím do ovčince, ale také přímo k beránkovi. To hlavně o
Velikonocích, kdy si připomínáme, že se za nás Ježíš
obětoval, byl jako beránek vedený na porážku, zemřel na
kříži a vítězně vstal z mrtvých.
Amen, amen, pravím vám, znamená: Ano, ano, je pravda, co
vám teď říkám!
Přirovnání Ježíš používá, aby všichni posluchači dobře pochopili, o co mu jde, co chce říci. Za
Ježíšem totiž chodilo mnoho lidí, kteří neměli žádné vzdělání a těžko se jim cokoli
vysvětlovalo. Většinou byli pastýři, chovali ovce, které měli moc rádi a dobře a s láskou se o
starali. Věděli, že ovečky svého pastýře z dálky poznají po hlase a běží mu naproti.
Kamkoli jde, jdou také. Nebojí se, věří mu, vědí, že je dovede na dobrou šťavnatou pastvu, u
potůčku jim napít, a hlavně je ochrání před divokou zvěří a zloději. Kdyby stál ve dveřích
někdo cizí, dovnitř do ovčince nebo naopak ven na pastvu by nešly. Čekaly by, přijde
jejich pastýř a šly by teprve s ním. Každý z nich ve dveřích hlídá, aby dovnitř nepronikl nikdo
zlý, který by škodil nebo kradl. Počítá, jestli se nějaká neposlucha náhodou nezatoulala, aby
ji šel případně hledat. Kontroluje, jestli jsou všechny zdravé, jestli jim něco neschází, aby je
ošetřil a pohladil. Volá na ně jménem, má je opravdu moc rád.
No, a hned je každému jasné, jak moc nás všechny má Pán Ježíš rád.
I nám dává Ježíš dobrý pokrm, své tělo v podobě proměněného chleba a vede nás
starostlivě do svého ovčince v nebi. Záleží jen na nás, jestli se za Dobrým pastýřem Ježíšem
vydáme a necháme o sebe a o svoji duši s láskou pečovat.
Takovým dobrým pastýřem ve Starém Zákoně byl třeba Abrahám, Mojžíš nebo král
David.
Nástupcem Pána Ježíše na zemi je papež. Po Ježíšovi převzal titul pastýře. pastýřskou
hůl neboli berlu, prsten, kříž a kolem krku z ovčí vlny ozdobnou pokrývku, říká se jí Pallium.
Prvním Ježíšovým nástupcem se stal apoštol
Petr, nyní je papež František. Každý biskup i
kněz je vlastně nástupcem Ježíše na zemi.
Právě tuto neděli se zvlášť za modlíme.
Také se modlíme za povolání ke kněžství.
Zkusme se dnes aspoň krátce pomodlit za
papeže Františka, kardinála Dominika,
biskupy, za naše kněze Karla a Vladimíra, za
jáhna Pavla a jáhna Roberta, který by měl
být koncem června vysvěcený na kněze.
Zahrajte si - Na ovečky (ovečky, ovečky, pojďte domů…) nebo Poznej, kdo promluvil…
Zazpívejte -
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám ttps://www.youtube.com/watch?v=nCGOXUvjZ18
Ovečko kudrnatá https://www.youtube.com/watch?v=A_JoZCqhM44
Ježíši Kriste, pastýři náš https://www.youtube.com/watch?v=K_h8b0bBpFQ
A pro starší máme zase nějaké rébusy a vymalovánky