Milé děti, nejprve úkolíky z minula
- Jidáše nahradil apoštol Matěj. Učedníci se rozhodovali mezi Josefem a Matějem. Tito dva
věrní posluchači s Ježíšem zažili také měř všechno, co apoštolové. Nevěděli koho zvolit,
tak se modlili, aby losováním poznali Boží vůli. Los padl na Matěje. To se stalo ještě před
sesláním Ducha svatého, pak už se rozhodovali moudřeji.
- Když byli křesťané v prvním století n. l. pronásledováni
Římany, používali rybu jako poznávací znamení. Když křesťan
potkal na ulici cizince, nakreslil do hlíny jeden oblouk ryby.
Když cizinec dokreslil druhý, oba věděli, že jsou mezi svými.
Dnešní navazují na tuto tradici. Symbol se dnes stále používá,
třeba samolepka na zadních dveřích auta, majitel je křesťan.
Dnes si povíme všechno, co ještě Pán Ježíš v době po svém zmrtvýchvstání a před svým
nanebevstoupením učedníkům ukázal a jak to „zařídil“. Připravil pro lidi všechno tak, aby
mohli samostatně žít ve světě a přitom s Ním být stále v kontaktu. Něco, jako když by měli
rodiče někam na delší dobu odjet připravit nové lepší a krásné bydlení a vás zatím nechat
doma samotné, třeba jen s babičkou nebo dědou. Hlavně, aby to doma dál klapalo, na nic
důležitého nezapomínat, kdyby byl nějaký problém, co dělat, jak si poradit. Přitomme, že
jsou rodiče i na dálku stále s námi, myslí na nás a mají nás stále moc rádi a těší se na nás, až
se s nimi všichni společně v novém připraveném bydlení sejdeme...
Místo rodičů má všechno na starosti babička/dědeček. A vy děti máte pomáhat.
komu asi tento úkol předal Pán Ježíš?
kdo jsou jeho pomocníci a co mají za úkol?
kdo všechno patří do Ježíšovy rodiny, jakým způsobem se může někdo další přidat?
telefonovat do nebe asi nejde, jak si s Ježíšem povídat a všechno Mu povědět a poradit
se?
jak se s Ježíšem co nejvíce sblížit?
jak si uklidit?
co když bude někdo nemocný?
co dělat, když se chce někdo stát důležitým pomocníkem a sloužit lidem jako Ježíš?
co dělat, aby se muž a žena mohli stát manželi a starat se o děti, které se jim narodí?
na koho se obrátit, aby nám moudře poradil?
Všechny tyto věci Ježíš řekl a zařídil během svého veřejného působení, jen na moudrého rádce
si učedníci museli počkat ještě devět dní, desátý den na sestoupil Duch svatý. Přestali se
bát, dostali odvahu o Pánu Ježíši kázat, jakoby se jim rozsvítilo. Pochopili Ježíše, došlo jim,
co mají dělat a také hned šli a řídili se těmito radami. Tak začala vznikat prvotní církev.
Zkuste si vzpomenout, jak církev tato jednotlivá „opatření“ nazývá. Prozradím, že se jim říká
svátosti. O některých jsme si už říkali i s malými dětmi. Příště si o nich povíme víc.
Na cestu s námi vyjdi Pane
https://supernoty.cz/skladby/anonym/na-cestu-s-nami/3376?listtype=Grid
Oslavujme Hospodina, dobrý je
http://chvaly.nasefara.cz/?list=oslavujme-hospodina