Milé děti,
tento týden se přehoupla postní doba za polovinu,
slavíme 4. neděli postní (ze šesti). Je to důvod k
radosti, že se blíží Velikonoce. Proto se v kostele
objevila váza s květinami, někteří kněží mají dnes
místo fialového ornátu růžový. Je neděle Laetare :)))
Jan 3,14-21
Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti
hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo
věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého
Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není
souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho
skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho
skutky jsou vykonány v Bohu.“
Nikodém byl velmi vzdělaný a mimořádně schopný a uznávaný
člen židovské velerady. Pozorně sledoval Ježíše jak jedná,
uzdravuje a dělá zázraky. Přemýšlel o tom a jednoho večera se za
ním vypravil. Znal dobře Písmo a chtěl ještě lépe poznat
Ježíšovo učení. Ježíš rád všechno vysvětluje na příkladech. Proto
mu připomíná událost z putování Izraelitů do Zaslíbené země
(o Mojžíšovi a vyvýšeném hadovi máte v loňském nábožku
http://www.farnoststrasnice.cz/img/aktivity/nabo_vjezd.html nebo
v Bibli Nm 21,4-9). Každý, kdo pohlédl na hada na kůlu, byl
uzdravený. Ježíš sám sebe přirovnává k hadovi, který byl
vyvýšený, ukřižovaný. Pohled na Ježíše, který právě proto přišel,
nás uzdravuje a zachraňuje od hříchu. Při mši svaté kněz pozvedne proměněnou hostii, tělo
Pána Ježíše a my se modlíme: „Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa.“ Nikodém
pochopil. Dokonce se Ježíše před veleradou statečně zastal, když Ho chtěli zatknout za to,
že vyhnal kupce z chrámu, jak jsme četli minulou neděli (J 7,50). Po Ježíšově smrti pak
dokonce Nikodém nakoupil drahé oleje, aby jimi nabalzamovali Ježíšovo tělo než ho dají
do hrobu. 100 liber směsi myrhy a aloe (J 19,39). I farizej dokáže žít správně a ušlechtile.
Děti, asi se vám někdy stává, že se bojíte přijít za rodiči a přiznat, co jste pokazili,
rozbili nebo popletli? Jste schovaní a zalezlí, moc nemluvíte...prostě nejdete na světlo.
Když se ale jdete s pravdou ven, rodiče vám odpustí a hned je lépe, že. Tak to po nás
chce i Ježíš. Statečně se přiznat, i když nějaké důsledky to má. Je to lepší, než se schovávat.
Ježíš nás rád a moc si přeje, abychom se chovali, jak nám radí, abychom se Mu
podobali. A taky tím, jak žijeme, ukazovali kamarádům, že být křesťanem je krásné.
Křesťanské náboženství je jediné, které svého Boha nazývá Otcem, tatínkem. Každý
tatínek s děti rád a přeje jim jen to dobré. Vychovává je, učí a napomíná, aby byli
Jeho dobrými pomocníky. Děkujme mu a buďme jeho správnými veselými dětmi. Uměli
byste se Ježíše zastat před lidmi, kteří Ho urážejí a odmítají Ho?
Vyvyšuji tebe Pane https://www.youtube.com/watch?v=eeUe2uA8bP8y
Tento znak se stal také symbolem zdravotníků, najdete ho na každé sanitce.
Podle Mojžíše.
Někdy se jí říká také Aeskulapova hůl.