Ahoj děti,
minule jsme skončili naše povídání tím, že jsme milované děti Boha Otce, tak jako
Pán Ježíš je jeho milovaným synem a že od něj máme také úkol: být přáteli Pána Ježíše a
učit se od něho. Člověku, co se od někoho něco učí můžeme říkat učedník. To slovo jistě už
znáte. Víme, že Pán Ježíš měl své učedníky a těm nejbližším říkáme apoštolové.
Pán Ježíš si tedy zvolil své učedníky, aby byli s ním, aby se od něho učili a aby
pak, až s nimi nebude (a bude v nebi u Otce) mohli sami lidem předávat, co se od něj
naučili. A jak to vlastně bylo, že se někdo stal učedníkem Pána Ježíše?
Jednou šel Pán Ježíš po břehu moře. Najednou uviděl u vody dva rybáře. Byli to
bratři, Petr a Ondřej. Zrovna házeli do vody síť na chytání ryb.
Pán Ježíš jim řekl: „Nechte ryby a pojďte za mnou.“
Oni hned všeho nechali a šli za Pánem Ježíšem.
Jak šli dál po břehu, uviděl Pán Ježíš jiné dva bratry, Jakuba a Jana. Ti právě na lodi
opravovali sítě.
Pán Ježíš na ně zase zavolal: „Pojďte za mnou.“
Oni hned všechno nechali na lodi a šli za Pánem Ježíšem. Pán Ježíš pak s nimi chodil
po celém okolí, povídal lidem o Božím království a uzdravoval všechny nemocné.
Podle Mt 4,12-23, www.kanan.cz
Slovo, které se v textu opakuje, je hned. Hned všeho nechali a šli za ním. Je to slovo,
které nám možná někdy dělá problémy. Když máme něco udělat hned, často je to pro nás
těžké. Tito rybáři, ale jdou hned, i když mají ještě udělat svoji práci i když se možná chtěli
rozloučit. A to je důležité. Ví, že to, co jim Ježíš nabízí, je to nejlepší. Poznali ve svém
srdci, že být přítelem Pána Ježíše je nejdůležitější, potom nám i ostatní věci půjdou dobře.
Proto, když ve svém srdci cítíme, že nás Pán Ježíš "volá"/chce s námi být, zkusme
taky jít hned. Nemusíme doopravdy někam chodit. Stačí ho třeba na chviličku pozdravit.
Řict v duchu, že ho máme rádi. Nevadí, že si třeba hrajeme, že jsme někde venku na
procházce. Není totiž místo, kde by Pán Ježíš s námi nemohl být. Je to jen na nás, jestli
uslyšíme jeho volání a odpovíme.
Připravila jsem aktivitu, kde si připomeneme, kdo všechno byli Ježíšovi učedníci a co
o nich víme. Druhá aktivita (doplňovačka) zase přibližuje, co to znamená být rybářem
(původní zaměstnání několika Ježíšových učedníků) a jaké vlastnosti rybáři asi měli. Když
by pro Tebe bylo nějaké slovo těžké, poraď se s rodiči a pak popřemýšlej, jaké dobré
vlastnosti máš Ty a co Ti třeba zas tolik nejde.