Ahoj děti,
slavnost apoštolů Petra a Pavla slavíme každý rok na konci června, přesně 29.6.
Oba byli moc důležití pro rozvoj křesťanství a oba pro nás mohou být velkou inspirací. Oba
měli mnoho společného – například oba zemřeli pro Krista (Petr byl v Římě ukřižován
hlavou dolů), ale jejich životy se často odvíjely úplně jinak.. Minule jsme si povídali o
svatém Pavlovi, teď bychom si měli připomenout, co víme o svatém Petrovi.
Kromě toho, že byl svatý Petr původně rybářem jako další učedníci, byl Pánu Ježíši
speciálně blízký. Přesto, že svatý Petr některým věcem, o kterých Pán Ježíš mluvil,
nerozuměl, přesto, že Pána Ježíše ve slabosti třikrát zradil (tak, jak mu to On sám
předpověděl), může a má nám být velkou inspirací v jedné důležité věci:
Jednou se Pán Ježíš zeptal učedníků: „Co si o mně lidé vlastně myslí?“
Odpověděli mu: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi některý z proroků,
který vstal z mrtvých.“ Pán Ježíš se znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“ Petr
mu nato řekl: „Ty jsi Spasitel. Boží Syn.“
Pán Ježíš Petra pochválil, že odpověděl správně a dodal: „Ty jsi Petr Skála
a na skále postavím církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od
nebeského království. Co rozhodneš na zemi, bude platit i na nebi.“
kanan.cz
Petr vyznal, že Pán Ježíš je pro něj Bůh, to znamená někdo opravdu jedinečný. A na
tu otázku "Za koho mě pokládáte vy?" se Pán Ježíš ptá každého a každý by si občas měl pro
sebe zkusit říct, kdo je pro něj Pán Ježíš. Naše odpověď může být jedno slovo nebo celá
řada slov, na tom nezáleží. Důležité ale je zkusit odpovědět, tedy chvíli se v tichu zamyslet,
pomodlit se.
Druhá část textu vypráví o tom, jak Pán Ježíš Petrovi svěřuje všechny, kdo v něj věří,
tedy všechny křesťany, nebo-li církev. Petr se tak stává prvním papežem. To, že Petrovi
svěřuje tak důležitý úkol, pro nás taky může být velkým povzbuzením. Tak jako Petr
neděláme vždycky všechno dobře. Ale můžeme se taky, tak jak to udělal Petr, spolehnout na
to, že k úkolu, který dostáváme, dostaneme i Boží pomoc, vedení.
Pán Ježíš chce být tím nejbližším kamarádem každého z nás. Má nás nekonečně
rád, čeká na nás, až za ním přijdeme, až se na něj obrátíme. Vždycky je tu pro nás.
Nezapomínejme na to ani v čase prázdnin, v čase her a setkání s kamarády. Právě tehdy,
když je nám dobře a máme radost, můžeme zakoušet, že je s námi.
Přeji vám všem krásné léto a příště se můžete těšit na různé kvízy a rébusy!
Radka
Podle atributů přiřaď správné jméno k svatému:
Kvíz: Kdo je kdo?
Jeho atributem jsou klíče.
Jeho atributem je meč.
Navštěvoval různé křesťanské obce a psal jim dopisy.
Byl původně rybářem.
Nejdříve pronásledoval křesťany.
Byl prvním papežem.
Zemřel v Římě.
Pocházel z Tarsu.
Řekl: „Pane, ty víš, že tě mám rád!“
Byl ukřižován hlavou dolů
Byl sťat mečem