20. setkání – 2. 2. 2021, on-line
Svátek uvedení Páně do chrámu - Hromnice
Milá Kájo, Eliško, Denisko, Anežko, Klárko, Jakoubku, Ondro, Frantíku, Beníku a Jonášku,
jestli pak víte, kdo jsou apoštolové? Je to 12 mužů, které si Pán Ježíš vyvolil jako své
učedníky. Stali se jeho pomocníky a přáteli! Většina z nich byli rybáři, ale uposlechli volání
Pána Ježíše a místo vytahování rybek z vody začali „přitahovat“ lidi k Bohu. Přišli jste na moji
hádanku, kdo z nás z předškolního nábožka - se jmenuje jako jeden z apoštolů? Ano, je to
Jakoubek! Mezi apoštoly jsou dokonce Jakubové dva (rozlišujeme je jako Jakub starší a Jakub
mladší či Alfeův)!
Ale teď už k tématu vyprávění pro tento týden. Nejdříve se děti podívejte na obrázek a pořádně
si ho prohlédněte. Koho tam vidíte? Jsou tam dva muži a dvě ženy. Mladá žena je Maria a mladý
muž svatý Josef, přinesli 40 dnů starého Ježíška – tedy ještě úplně miminko - do chrámu, aby jej
zasvětili dle židovské tradice Bohu. V chrámu je čekalo zvláštní setkání s prorokyní Annou a
starcem Simeonem. Simeon je právě ten muž, který malého Ježíška drží na obrázku v náručí.
Tento člověk totiž o Ježíšovi-miminku řekl, že je: „Světlem pro všechny národy“. To mohl říci
jen někdo, kdo dokázal viděl věci docela jinak, než jak je bylo možné lidsky vnímat (říkáme, že měl
prorockého ducha).
V katolické církvi se tento svátek označuje pojmem "Uvedení Páně do chrámu", lidově se
mu však říká Hromnice – to si možná zapamatujete snáze. "Na Hromnice o hodinu více" říká stará
pranostika a je v kus pravdy. Dříve tímto dnem končila doba vánoční, proto je možno ještě občas
zahlédnout vystavený betlém v kostele do tohoto dne. V každém případě můžeme na Hromnice
jasně rozeznat při ranním vstávání, že je již dříve světlo.
Od slova Hromnice je odvozeno také slovo hromničky, což jsou svíčky, které se v tento den v
kostele žehnají. Při žehnání svící na Hromnice zpíváme právě slova: "Pán je světlo národů!".
Jeden od druhého si zapalujeme svíce a tím si můžeme připomenout i to, že také my máme ve svém
okolí rozdávat Ježíšovo světlo (lásku a radost). Svíce nám však také připomíná Ježíše tím, že "sebe
sama stravuje, aby jiným dala světlo".
Hromničky se v dřívějších dobách zapalovaly v oknech a měly spolu s modlitbou chránit lid
před bouřkami. A vy si děti můžete takové svíčky vystřihnout z papíru, vybarvit a pak také aspoň
symbolicky nalepit do okna namalujte vlastní nebo přikládám šablonku, která lze i využít pro
slupovací barvy na sklo, pokud by je někdo doma měl a chtěl využít. A pro všechny přikládám další
zimní modlitbičku!
Milé děti, přeji vám požehnané únorové dny a moc vás všechny zdravím, Jana
P.S.: Tématicky můžete pro děti zvážit tento pořad z archivu ČT:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10519120758-nase-tradice/212562260400008-hromnice
Konkrétně jde o cca 13. - 20. minutu vysvětlení svátku + žehnání svící, záběry z chrámu. Celý
pořad je pěkně komponovaný, ale popisuje i různé další tradice či pověry, takže je třeba sledovat s
dětmi a případně vysvětlit.