Milé děti,
minulou neděli nazval papež František Nedělí Božího slova.
Připomíná význam Písma svatého, význam Bible. Nejdůležitější
částí je evangelium. Slovy Pána Ježíše, kterými učedníkům
přikazuje, se obrátí a věří evangeliu. Evangelium v překladu
znamená radostná zvěst - zpráva o slíbeném Ježíši, Spasiteli světa.
Přišel na svět, aby nám ukázal, jak se obrátit od špatného k
dobrému, jak správně žít. Svou smrtí a zmrtvýchvstáním nám
umožnil věčný život v nebi, v Božím království. Všechno důležité
o Bohu najdeme ve stvořené přírodě a v Bibli, Knize knih, neboli Písmu svatém.
Nejprve se poselství o Bohu šířilo pouze ústním podáním z generace na generaci. Lidé se
scházeli, aby poslouchali vyprávění o událostech, které se staly. Předávali je dál a snažili se
podle nich žít. Bible obsahuje 72 knih. Starý a Nový Zákon. Starý zákon obsahuje
všechno podstatné a důležité, co se v židovském národě stalo, od stvoření do doby, než se
narodil Ježíš. Nový zákon, 27 knih,m podává zprávu o Ježíši. Nejdůležitější události o
Jeho narození, životě, smrti a vzkříšení zapsali čtyři evangelisté Marek, Matouš Lukáš a
Jan. Patří sem i Skutky apoštolů jak apoštolové dál šířili Ježíšovo učení. Kam se
nedostali, posílali dopisy. I tyto listy patří do Nového zákona. Poslední je kniha Zjevení o
konci světa.
Bible byla první tištěnou knihou na Západě a je přeložená snad do všech známých jazyků
na světě. Je povinnou literaturou na střední škole. Věříme, že jejím autorem je Duch
svatý. Duch svatý radí a inspiruje její autory, ale potom i čtenáře. Je dodnes aktuální, je
stále IN!
Bible, Písmo svaté je i pro nás. I my v něm najdeme rady, jak správně žít. Čtení z Bible a
z Evangelia je důležitou částí mše svaté, je jí bohoslužba slova. Kdse na oltář přinesou
dary, začíná druhá důležitá část mše svaté, bohoslužba oběti. Při se zpřítomňuje
Ježíšova smrt a vzkříšení.
Boží slovo ale nestačí poslouchat jen v kostele, případně chodit na náboženství.
Potřebujeme si ho číst každý den. Aspoň kousek. Číst, přemýšlet o něm a hledat v něm, co
je právě pro mě teď důležité. Asi si říkáte, Bibli znám, to si nemusím pořád dokolečka číst.
Ba ne! I všichni studovaní kněží, biskupové, kardinálové a papež ji čtou. Divili byste se,
kolik důležitých rad nám Duch svatý Biblí dává. Ujišťuje nás o své lásce. Ťukne, abychom
nezapomněli. Poradí, co a jak šikovně udělat. Upozorní, kde být opatrný. nám naději.
Můžeme si spolu povídat, ptát se, radit se. Ježíši můžeme svěřit svá tajemství a naše
trápení. Ježíš je naším důvěrným kamarádem, neopustí nás a je vždycky s
námi. Uvidíte, je s ním i legrace! Jen si najít volnou chvilku. Nejlepší je
ráno nebo večer. Moc to neodkládejte nebo nestihnete. Jak jsem psala
v nedělní katechezi v pokusu o kamenech a sklenici. Často se mi stává, že
po takovéto modlitbě mi jde všechno mnohem jednodušeji a snadněji. Je
to vlastně obrovská výhoda!
V neděli na „dětské“ vám P. Vladimír nabízel právě pro četbu Božího
slova malou knížku, co se vejde do kapsy -Evangelium do kapsy
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Evangelium-do-kapsy.html Na
všechny se nedostalo. Přikoupíme a od příští neděle ji najdete v kostele na stolku mezi
kropenkami, příp. v sakristii.
Pro začátek by se dala rozjímat jednotlivá tajemství růžence. Tam jsou úplně nejzákladnější
události Ježíšova života. Můžete se modlit i s obrázky.
Najdete je na http://biblickedilo.cz/biblicky-ruzenec/