19. setkání – 26. 1. 2021, on-line
Apoštolové
Milé děti,
objevili jste doma nějakou Bibli? Měla pěkné obrázky nebo jen písmenka? Byla rozdělená na Starý
a Nový zákon? Přečetli jste si nějaký z příběhů nebo jste si pečlivě prohlédli obrázky? Moc děkuji
Elišce, Jakoubkovi a Jonáškovi za krásně namalované hádanky biblických příběhů! Kluci si vybrali
příběh ze Starého zákona (Noe a potopa) a Eliška z Nového (Utišení bouře) obrázky se mi moc
líbily a potěšily mě, takže děkuji!
Vzpomínáte, co jsem vám minule psala o tom, jak byla Bible napsaná? Každé vypravování,
které v Bibli najdete, nenapsal jeho autor/spisovatel sám, k volbě těch správných myšlenek a slov
ho inspiroval sám Bůh! Starý zákon, jaknám jeho označení napovídá, obsahuje příběhy časově
starší než Nový zákon, který začíná narozením Ježíše. O tom, jak se Ježíšek narodil, jsme si již
společně vyprávěli hodně, ale jak Ježíšův příběh pokračoval dál?
Ježíš rostl, poslouchal maminku Marii i svatého Josefa a udivoval kněze v chrámu svou
moudrostí. Když dospěl, přiblížil se čas jeho veřejného působení. Co to znamená? Přišla chvíle,
kdy dospělý Ježíš začal mluvit a učit o Bohu mezi všemi lidmi, kteří měli zájem poslouchat. Aby
Ježíš nebyl na svůj úkol na zemi vyprávět všem lidem o Bohu sám, vyvolil si na pomoc 12
pomocníků, kteří se stali zároveň i jeho přáteli. Jestli pak tušíte, jak jim říkáme? Apoštolové
nebo také učedníci! Většina z nich byli rybáři a jmenovali se: Petr (dříve Šimon), Ondřej, Jakub
starší, Jan, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Šimon Kananejský, Jakub mladší (či Alfeův), Juda
Tadeáš a Jidáš. Jestli pak děti máte nějakého kamaráda, který se jmenuje jako některý z apoštolů? A
víte, že na náboženství s námi taky chodí někdo, kdo se jmenuje jako jeden z apoštolů? Jestli pak
přijde na to, kdo to je?
Pokud jste děti v neděli dobře poslouchali, co se četlo při mši, tak si třeba vzpomenete na
příběh o tom, jak Pán Ježíš první apoštoly oslovil přímo u loděk při rybolovu a oni hned šli za ním!
Navrhl jim, že s ním nebudou lovit do sítí ryby, ale lidi! „Stanete se rybáři lidí!“ Zní to možná
legračně, že? Ale Pán Ježíš tím nemyslel, že budou s rybářskými sítěmi přepadat a chytat ostatní
Izraelity…..to jste si snad ani nemysleli, že? Jak si to tedy Pán Ježíš představoval? Chtěl svým
učedníkům říct, že mu od nynějška budou pomáhat šířit učení o Pánu Bohu a tak lidi k Bohu
„přitahovat“ jako rybky z vody v rybářské síti.
Abychom si dobře zapamatovali, kdo to ti apoštolové jsou, mám pro vás děti pro tento týden
připravenou omalovánku se všemi 12 apoštoly – a sami se můžete rozhodnout, který z nich je který!
A protože většina z apoštolů byli rybáři a Ježíš jim dokonce pomohl před jejich povoláním -
nalovit sítě plné ryb! Tak mám pro vás ještě druhý tvořivý úkol vyrobte si rybářskou síť
napěchovanou rybkami! No a samozřejmě nesmí chybět ani další zimní modlitbička. Kdo by si
chtěl celé téma ještě zopakovat, doporučuji 5 minutové video z archivu ČT -
https://edu.ceskatelevize.cz/video/381-jezisovi-ucednici-apostolove (spíše pro starší).
Moc vás zdravím děti a těším se zase na příště! Jana