
Postní doba - prohloubení

 !!"Popeleční středu, tou začíná postní
doba a trvá do Velikonoc. #"$ během postní doby máme příležitost připravit se
na Velikonoce"%"& '()"*+,-.!-/
,%)'(*& &-&,+#0$&/ proto v
postní době leccos načas vynecháme: třeba zábavu u televize, mlsání dobrot nebo třeba různé
oslavy (-" $)  /10$&23."$
.-)+ &1-&--"
4+,"-&-5 6"-
 ")76),$7
6 -"&+, , "Kromě půstu nám v přípravě
na Velikonoce mohou velmi prospět také modlitba, almužna a smíření.8)+
7
9 je modlitba vlastně rozhovor s Pánem Bohem  &+,  : " 
,)$Ale kdy a jak se můžeme modlit?
$" .)"-$+,-$.,
 "2;$);$- $
"  .  )%4.&';$.!
) &;$,()
+,/<$;$76))
& :-,())&/"-"+, 
 +, ()-$+,+# 3, -+,-$+)
!, /#"! ++$)=-$
 )!&)"!,!;)"
:;$  smíření8$"-!,71)
 +70")+7:+!+$7$
,-. .)>%6 )'%1 $'Mír je opak
boje, smíření nás nabádá k ukončení bojů nebo hádek a k znovu vyhlášení míru ve vztahu k
druhému.<)$ ?Člověku se do smíření často nechce, zlost je
uražený a nechce vidět svou chybu a to dobré v druhém. Přesto je to velmi důležité! =-$
 ,! ) ,+0-- .. , 0
!) " )7
@$"&$"&$) $A" $7 Almužna
nebo-li „činění dobra“ - znamená, že se něčeho dobrovolně vzdáme a darujeme to druhému,
který to potřebuje.:)) +, &) "
. )))&-(< $  !
" &);$) ." "") "/
+7=- & $ )7
<-+,&+,+ $,- 
 .-)$ ($ /A-7

#. )>" <("!/"
<B(;/;$- +
 &+,),($/
Cnformace pro rodiče: pro představu co budeme vyrábět se prosím podívejte zde -
,>DD+++D, vzhledem k tomu, že děti z naší skupinky náboženství ještě
neumí číst, koncept pro upravím. Pokud budete chtít, můžete si koncept pochopitelně upravit
ještě víc tak, aby vašemu dítku nebo technickým možnostem, co nejlépe vyhovoval se budu
snažit navádět všechny k jednotné práci, ale není to nezbytné. Pro zájemce připravím celou výrobu
ve videu ve skupince na WA - předškolního náboženství.
#+ > :" <!), 
)   "--&$-&6)-
<B@&$-,!:-;$&+,+"
"&$-")6,-
@.#.)  .+
"72+!+,+,".)$
"  "+E) %# "$+,"
+,&'%4F)5 '#"
), "-)"0) ,
;$,-),$--+,+(
  ));$- $G /),-!
 "($-)%+', .  $ 
$-!+,/ )$.
#- "+#.) ),,,
);$-- () ,
..--"$ - -)") $-H--
"%'#.) /
#+$-  ;-
, +)"+ 2+!+,"
). ,  )!&(;) $/
2-),B.),-),"(--)
$-.. )/(,, .
%-'/I4-;$-:)(. / .
;$.-""--
J
2!)& .
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
#)&!."-#)"F" $" -
" $,-$" #. $.!"
"&!)L" $   5+" .#
3,  --#", .(!
") /"&. >
„Do sněhu, do bláta mám teplá kaťata. Do í sloty mám pevné boty. Proti zlé vánici mám
tlustou čepici. Popadnu saně a hurá na ně. Bože, moc Ti děkuji – zimu, tu já miluji!“
2!-,"0