Milé děti,
dnes začíná nový liturgický rok B. Je advent doba čekání
na příchod Pána Ježíše. Na věnci hoří první svíčka.
Mk 13,33-37
Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, bděte, protože
nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s
člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým
služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy,
protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo
ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!"
Moje maminka byla dětská paní doktorka. Každou chvíli měla v nemocnici noční službu.
Často se vracela unavená, nevyspalá. „Mami, jaké to bylo?“ ptám se. „Docela dobrý, noc
byla klidná,“ zněla odpověď. Nebo: “Moc jsem se nevyspala, v noci přivezla sanita
nemocnou holčičku. Povedlo se nám ji, díky Bohu, zachránit,“ řekla radostně.
Lékaři v nemocnici mají noční službu, někdy klidnou, nic se neděje, nikdo nevolá, nikoho
nevezou ani rodiče ani sanitka. Naopak někdy musí lékař zavolat o pomoc ještě dalšího
lékaře, aby nemocnému pomohli. Lékař bdí, i když se nic neděje. Je stále připravený pomoci.
Podobně bdí policie, hasiči, hlídači na stavbách nebo ostraha ve velkých budovách. Kamery
snímají ulice a významné domy a sledují, jestli nehrozí nějaké nebezpečí, jestli do budovy
nevnikl nějaký zloděj. Co kdyby se něco přihodilo. Musí být připraveni lidi chránit.
Když se tatínek vrací z dlouhé cesty, s maminkou nedočkavě vyhlížíte,
kdy se vrátí. Nejdete hned večer spát, čekáte. Bdíte. Někdy mu jedete
naproti na letiště nebo na nádraží. Všude je uklizeno, na sporáku voní
chutná večeře, možná i nějaká dobrota, kterou tatínek moc rád.
„Už aby tady ten náš táta byl! S ním nám jde všechno mnohem lépe.
Na tátu je spolehnutí.“
Dnes se všechno domlouvá předem es mobilní telefony. To za Pána Ježíše nebylo. Každá
maminka musela být připravená, co kdyby tatínek přijel, co kdyby šel kolem nějaký
chudý, hladový a unavený poutník a potřeboval pomoci.
Pán Ježíš slíbil, že jeho druhý příchod nastane, to budeme nejméně čekat. Ne, že nám
předem zavolá nebo pošle smsku, se připravíme, že snad tak za hodinku dorazí. Máme
bdít, vyhlížet. „Pojď!“ a my s Ním hned rádi půjdeme. To neznamená nic nedělat. Slib už dal
Pán Ježíš učedníkům před téměř dvěma tisíci lety. A zatím nic. Přitom je stále s námi zde na
zemi. Když si hrajeme, jsme veselí nebo když máme starosti, spíme nebo bdíme. Při mši
svaté, v eucharistii i v modlitbě. Kdyby lidé jen čekali a nic nedělali, to by to na světě
vypadalo! Máme práci podobně jako služebníci v dnešním evangeliu. Je známé přísloví,
podle kterého se řídí moudří lidé. Zkusme to. Děti, přeji nám všem, ať čekání nepromarníme.
„Pracuj, jako bys měl žít navždy, a modli se, jako bys měl umřít už dnes.“
Ejhle, Hospodin přijde https://www.youtube.com/watch?v=Ep8aB4jukKw
Do tvých starostí https://www.youtube.com/watch?v=UPNqQiikEO M