Milé děti,
zdravím vás po „velikonočních prázdninách“. Byly jiné
než obvykle. Přesto doufám, že jste doma prožili
společně s rodiči krásné velikonoční svátky. Svátky
vlastně neskončily, ale trvají. Slavnostní slavení Ježíšova
vítězství nad smrtí je pro nás tak významná událost, že se
slaví celý týden. Týden jako jeden jediný den.
Velikonoční oktáv, osmidenní. Židé slavili osm dní
všechny velké svátky, třeba i svatby. Známá je událost,
jak na svatbě Ježíš proměnil vodu ve víno, když už došlo.
Také Vánoce mají svůj Vánoční oktáv, který trvá od svátku Narození Páně do
Nového roku. Křesťané toto slavení od Izraelitů převzali. Nejprve se předem 40 dní
poctivě postili, pak 8 dní mohutně oslavovali. Tedy do příští neděle, která se
nazývá Neděle Božího milosrdenství, se všichni radují, děkují a oslavují Kristovo
vzkříšení. Láska, která za nás tolik trpěla a nechala se ukřižovat, zvítězila nad zlem.
Tím velikonoční doba nekončí, trvá celkem 50 dní. Opět číslo 40 + 9 + 1. Čtyřicet je
biblické číslo, vyjadřuje čas potřebný k uskutečnění Božího záměru. Bude to zase
významný svátek, napovím, že se bude slavit ve čtvrtek. Pak bude následovat devět
dní a pak budeme slavit poslední významný den Velikonoc. Ten připadne na neděli.
Zkuste si podle liturgického kalendáře najít a přepočítat, o jaké dva svátky se jedná,
najdete je na https://www.pastorace.cz/liturgicky-kalendar
nebo jednoduše v domalovánce
https://deti.vira.cz/files/files/omalovanky/Velikonoce/Velikonocni-domalovankova-knizka.pdf
Celý tento týden, vlastně DEN, si budeme připomínat, co se událo v Jeruzalémě, po
Ježíšově vzkříšení. Jednotliví evangelisté popisují události trochu jinak. Každý podle
toho, co považoval za důležité. Ty nej události se dostaly do Cesty světla. Známe
křížovou cestu, která vznikla někdy ve 4. století, Cesta světla přibližně v 17. století.
Anička ji pro vás připravila a najdete ji na vlastním odkaze. Jsou tam i písničky.
V kostele se obřady konaly. Ale bez účasti lidí Na fotografiích na konci jistě poznáte,
jak se postupně podle jednotlivých dnů kostel měnil. Jen se mi malinko pomíchaly.
- Zelený čtvrtek - Pán Ježíš se po Poslední večeři, kdy proměnil chléb ve své tělo a
víno ve svoji krev, odešel modlit do Getsemanské zahrady. Učedníci spali a Ježíš se
strachy před Jidášovou zradou a utrpením, které ho čekalo, krví potil.
- Velký pátek – Pán Ježíš byl ukřižován a uložen do hrobu
- Vzkříšení – slavilo se na Bílou sobotu v noci