Milé děti,
v neděli začíná nový liturgický rok, začíná advent, příprava
na příchod Pána Ježíše na zem. Lidé se od pradávna těšili
na Spasitele, který zachránit svět před ďáblem, před
zlem. Kdy přijít, nikdo nevěděl. Když Adam s Evou
neposlechli a jedli ze zakázaného stromu poznání, Bůh je
vyhnal z ráje. Zklamali. Ale Bůh už tehdy dal lidem naději,
že jim pomůže. Pošle zachránce, protože je má rád. Hadovi
říká:“Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu“. Ďábel
sice ublíží a rozdrtí Kristovi patu, ale jeho hlava bude
nakonec rozdrcená díky Panně Marii. Porodí Božího Syna,
který svět od zla s konečnou platností zachrání. Tato část
verše se považuje za první radostnou zprávu o spáse
člověka. Říká se protoevangelium. Najdeme ji hned na
začátku Bible, už v 1. knize Mojžíšově, 3. kap., verš 12.
Proroci chodili a vyprávěli o Bohu a prorokovali, že přijde
zachránce a spasitel. Napomínali lidi, se polepší, obrátí
a začnou se mít navzájem víc rádi.
Ve svých červených knížkách Bůh mluví ke svým dětem v kapitole 30 si najděte, jak prorok
Eliáš přesvědčoval lidi o pravém jediném Bohu. V kapitole 42 je známý příběh o proroku
Jonášovi. Přečtěte si je, abyste věděli, že to proroci rozhodně nikdy neměli jednoduché, že
se jim taky nechtělo, jako často nám. Sílu jim dával Bůh. Je i na nás, jestli dokážeme
překonat lenost a pohodlnost a připravit se dobře na Ježíšův příchod a ještě navíc k
přípravám povzbudit ostatní. Advent připomíná také Ježíšův druhý příchod na konci světa,
kdy přijde jako Král, ale o tom jsme si už povídali minule.
Advent je čekání. Když se doma těšíte na příchod nějakého milého a vzácného hosta, určitě
jen tak nečinně nekoukáte z okna, dodkud nepřijde. Přípravy zaměstnají celou rodinu.
Uklidit, vyzdobit stůl, připravit pohoštění, něja hry a mož i malé překvapení? Dárek?
Čekání na oslavu Ježíšova narození, jeho příchodu na svět, k nám domů a k nám do srdce se
nesmí promarnit. Všude by měl zavládnout pořádek. S tím viditelným asi nemáme takový
problém, jako s naším srdcem. Abychom všechno do příchodu vzácné vštěvy stihli,
musíme včas začít. Raději hned od 1. neděle adventní. Uklidit v duši by se dalo pro vás
starší děti dobrou svátostí smíření. Ti mladší asi víc poslouchat? Srdce vyzdobit ušlechtilým
chováním. Jak na to poradí jistě rodiče. Čím by se dala nasytit duše? Pěknou knížkou,
čtením z Bible, zajímavým filmem nebo vyprávěním. Jak si může duše hrát? Učí se koledy,
kreslí přáníčka a vymýšlí, čím druhé potěší a mile překvapí, obdaruje někoho potřebného.
Děti, Pán Ježíš se těší, s ním budeme slavit jeho narození. Abychom přípravu stihli,
máme pro kontrolu adventní věnec. Čím víc svíček bude svítit, tím blíž je Ježíš, a je vidět,
jak pokračují naše přípravy.
Tento týden si vyrobte adventní věnec, symbol Pána
Ježíše a v neděli, pokud to bude možné, si ho
přineste do kostela posvětit.
- kruh jako prsten – nekonečná láska.
- zelené větvičky - život – Ježíš žije.
- fialové stužky – naděje – naděje na Ježíšův příchod
- 4 svíčky po obvodu – kříž – Ježíš přišel na svět, aby
nás smrtí na kříži vykoupil, jak v Bibli předpovídá
protoevangelium
Celé věky čekaly https://www.youtube.com/watch?v=XRoxBmN3e3s