29. setkání – 13. 4. 2021, on-line
Setkání s Ježíšem jako přítelem
Milé děti,
oslavili jsme největší křesťanský svátek Velikonoce! Dozvěděli jste se mnoho o tom, jak Ježíš přemohl smrt a vstal z mrtvých! Jak ten biblický
příběh pokračoval dál a souvisí i další vyprávění s naším dnešním životem?
Jen si to zkuste představit děti, jak se asi učedníci po Ježíšově smrti museli cítit? Myslím, že byli smutní, možná byli i naštvaní a jistě měli také
strach, co se stane s nimi. „Neustále se obávali, že si pro ně přijdou římští vojáci a zatknou je. Toho dne se někteří sešli v jedné místnosti ve městě a
raději se zamkli. Najednou se ale stal zázrak! Ježíš se objevil v místnosti mezi nimi. "Ty žiješ!" začali volat učedníci. Ježíš jim ukázal rány po
hřebech, kterými byl přibit na kříž. Tehdy učedníci pochopili, že sice opravdu zemřel, ale že také vstal z mrtvých“
(https://deti.vira.cz/clanky/zamceny-pokoj)
Svým přátelům se Ježíš po svém Zmrtvýchvstání zjevil ještě vícekrát. Učil je a dodával jim sílu a odvahu. Možná i my se někdy bojíme
(Očkování ? Starších dětí? Tmy?) Ale stejně jako u apoštolů Bůh počítá s naší slabostí i strachem. Ví, že nám někdy schází odvaha, a proto přichází,
aby nám v těch chvílích byl nablízku a posílil nás (https://deti.vira.cz/clanky/zamceny-pokoj).
Asi nikdo z nás nemůže říct, že by se s Pánem Ježíšem setkal tak zjevně, jako jeho učedníci pohledem z očí do očí. Nebo dokonce s
možností si na něho sáhnout! Ale i my se můžeme s Ježíšem setkat a získat od něho povzbuzení – třeba při společné modlitbě s druhými. Zvlášť
jedinečnou příležitostí setkání s Ježíšem je návštěva kostela, kde je Pán Ježíš ve svatostánku přítomen naprosto zvláštním způsobem! Všimněte si
děti, že blízko svatostánku vždy svítí světélko říkáme mu „věčné světlo“ a upozorňuje nás, že je Pán Ježíš v tu chvíli ve svatostánku přítomen (pod
způsobem chleba a vína). Víte, co děti? Poproste rodiče, ať vám při příští návštěvě Pána Ježíše v kostele ukáží, kde je svatostánek! A jestlipak vy sami
objevíte, kde je rozsvícené věčné světlo?
Dobrý Bože, děkujeme Ti za Ježíše! Je to náš dobrý přítel, který za nás dal svůj život. Zemřel a zase žije! Děkujeme Ti. Amen.
Ahoj, Jana
P.S.: Ten kdo má bystré oči, může zkusit vyluštit přiložený rébus s domečky – který z učedníků nebyl při popisovaném setkání Pána Ježíše s učedníky?