Ahoj děti,
po tom, co si Ježíš zvolil svoje učedníky, byli pozvaní i s Marií, jeno matkou, na
svatbu ve městě, které se jmenovalo Kána Galilejská. Vy starší už si možná vzpomenete, jak
to bylo, ale pro připomenutí všech podrobností navrhuji, abyste si teď příběh (text je v
1.aktivitě) přečetli. Hned za textem je kvíz, kde si můžete otestovat, co jste se dozvěděli a
kde vám taky vyjde důležitá tajenka.
To, co se stalo v Káně – Ježíš tam proměnil vodu ve víno, když došlo – je první
Ježíšův zázrak. Vzpomenete si, jaké další zázraky Ježíš vykonal? Věřím, že ano. V tomto
zázraku měla důležité místo Panna Maria. Byla to toiž ona, kdo si všiml, že víno došlo a
přimluvila se u Ježíše. Vidíme, že její přímluva je mocná. Když ji také my budeme prosit,
přimluví se za nás u Pána Ježíše. Ale může pro nás být příkladem i v tom, že byla
vnímavá. Nestává se nám, že se moc často staráme, jestli máme to nebo tamto, jestli sníme
něco dobrého, jestli jsme spokojení, ale někdo v našem okolí by rád, kdybychom si s ním
pohráli, kdybychom se s ním o něco dobrého rozdělili? Nezapomínejme být vnímaví vůči
druhým lidem.
Pán Ježíš dá na Mariinu přímluvu, protože mu nejsou naše radosti lhostejné. Pán
Ježíš chce, abychom se radovali. A kdyby nebylo na svatbě, nebo jiné oslavě, co jíst a pít
asi by brzy skončila. A tak Ježíš proměňuje vodu ve víno, ale ne nějaké obyčejné víno, ale to
nejlepší. Pán Ježíš dává lidem na svatbě, ale také nám, to nejlepší.
Po přečtení příběhu v úvodu a vyluštění kvízu, si můžete zkusit seřadit obrázkový
příběh, doplnit text (pro starší) a nakonec vybarvit obrázek.