Ahoj děti,
víte, že květen a říjen jsou měsíce růžence? Jak takový růženec vypadá, to asi všichni
víte, ale umíte se ho modlit, znáte všechna jeho tajemství? To se spolu můžeme naučit.
Jistě už jste toho o Panně Marii hodně slyšeli, také proto, že náš kostel je jí zasvěcený
a máme k Ní tak nějak blízko. Střecha našeho kostela, která má tvar pláště nám může
připomínat právě to, že je Maria matkou všech (že se pod její ochranitelský plášť všichni
vejdeme), jak to ustanovil Pán Ježíš na kříži, když o Janovi své mamince říká Hle, tvůj syn a
Janovi o Marii Hle, tvá matka. Jejími rodiči byli Jáchym a Anna a zasvěcení našeho
kostela Neposkvrněnému početí Panny Marie nám připomíná, že Panna Maria byla
uchráněna dědičného hříchu. Tuto slavnost slavíme 8.prosince (je to důležitý den našeho
kostela, říkáme tomu "pouť").
Z Bible také víme, že Panna Maria je naší přímluvkyní. Přimluvila se u Pána Ježíše
za svatebčany na svatbě v Káně Galilejské, aby se dál mohli radovat a oslava nemusela
skončit. Také za nás se Panna Maria ráda přimluví, když ji o to poprosíme. Modlitbu
Zdrávas určitě znáte a když se ji pomodlíte desetkrát a přidáte Otčenáš, už máte desátek
(takový malý růženec). Růženec má desátků pět, tedy padesát Zdrávasů, zabere nějaký čas.
Ale je to dobře strávený čas v přítomnosti Panny Marie, kdy přemýšlíme o životě Pána
Ježíše, o jeho slavných činnech (růženec slavný), o jeho radostných chvílích (růženec
radostný), o jeho bolestech (růženec bolestný) a o jeho božských činech (růženec světla).
A právě teď, když jsme možná více doma a kdy nějakou dobu nebudeme moct na
mši svatou, máme skvělou příležitost se růženec naučit a strávit tak čas s Pánem Ježíšem a s
Pannou Marií, svěřit jim všechno, co je pro nás těžké, děkovat jim, za všechno, z čeho
máme radost. A teď v době, kdy je také v naší zemi hodně nemocných, prosit především za
ně a také za všechny, kdo se o ně starají – lékaře, zdravotní sestřičky a další. Pán Ježíš určitě
rád vyslyší naší modlitbu, kterou mu s Pannou Marii předložíme, tak jako ji vyslyšel na
svatbě v Káně.
Úkoly:
V 1. příloze jsou růžencová tajemství, která si můžeš projít a poté v 2. příloze
doplnit texty slavného, radostného, bolestného růžence a růžence světla, které jsou
zamíchané po okrajích, růženec světla už je zakroužkovaný;-)
Panna Maria je také královnou. O tom je 3. příloha.
Jestli chceš, můžeš si růženec i vyrobit, stačí ti tenká gumička deset (například
dřevěných) korálků a jeden větší (nebo jinak barevný), případně i křížek