31. setkání – 27. 4. 2021, on-line
Dobrý pastýř
Milá Kájo, Eliško, Denisko, Anežko, Klárko, Jakoubku, Ondro,
Frantíku, Beníku a Jonášku,
podle čeho poznáte lidi, vykonávající různá povolání? Například
policistu, kominíka nebo lékaře? Ano, podle oblečení nebo speciálních
pomůcek, které u sebe mají a používají. Speciální oblečení
(například policejní uniforma či bílý plášť) nám na první pohled
pomohou zjistit, s kým jsme se potkali. Podobně ti, kdo slouží v
kostele u oltáře (kněz, ministranti) se obvykle oblékají do
speciálního oblečení.
To oblečení jednak pomůže každému na první pohled poznat,
kdo je kněz a ministranti, ale pomáhá nám také zdůraznit
neobyčejnost daného okamžiku. Nejvýraznější bývá „ornát“, což
je barevné roucho, které kněz obléká jako úplně poslední kus
oblečení pro bohoslužbu. Barvu ornátu si kněz nevybírá jen tak, podle nálady. Volí ji podle
konkrétního církevního (liturgického) období barva roucha vždy pomoci vyzdvihnout
smysl a náladu dané slavnosti nebo období. Například v postní době to je fialová barva, která
nám v kostele symbolizuje pokání, pokoru, očekávání a naději.
Minule jsme si říkali, že oblečení nám často pomůže zjistit, kdo stojí před námi. Ale jak
poznáme, jaký člověk to vlastně je? Je to statečný nebo bojácný policista? Zkušený nebo
nezkušený lékař? Dobrý nebo zlý kamarád? Na tyto otázky nám žádné oblečení
neodpoví….napoví nám, ale chování toho člověka, jeho skutky.
Tuto neděli 4. velikonoční neděli jsme slavili neděli „Dobrého pastýře“. Vzpomenete si,
koho tím dobrým pastýřem církev označuje? Správná odpověď je - Pána Ježíše. Ježíš sám o sobě
řekl, že se mu může říkat dobrý pastýř. V dřívějších dobách pastýře všichni dobře znávali, ale
my v dnešní době pastýře moc neznáme potkali jste někdy nějakého opravdového pastýře
děti? ne, ale myslím, že všichni jsme viděli pastýře na nějakém obrázku nebo v pohádce asi
bychom ho od pohledu poznali (třeba podle pastýřské hole?), ale víme co dělal? A jak poznat
dobrého pastýře?
Dříve třeba v dobách Pána Ježíše - bylo
časté, že lidé pásli svá nebo svěřená zvířata
typicky ovečky nebo kozy. Tomu, kdo
zvířata pásl al za úkol o pečovat, lidé
říkali pastýř nebo pasáček. Říká se, že
dobrý pastýř dokázal poznat i jednotlivá
zvířata ze stáda jen podle jejich bečení či
mečení, tak dobře svá zvířata (třeba
ovečky) znal a měl je tedy jistě i rád. Navíc zvířata měla vždy velkou hodnotu – byl to důležitý
zdroj živobytí a bylo tedy nutné o dobře pečovat. Hledat jim dobré pastviny, vodu a bránit je
před nebezpečím například v podobě vlka. Nebo zajistit, aby se žádná ovečka ani to nejmenší
jehňátko - neztratila. Dobrý pastýř se tedy laskavě staral o to, aby ovečkám nic nechybělo a nic se
jim nestalo.
Ke komu bychom mohli přirovnat dobrého pastýře dnes, abychom si ho mohli lépe představit?
Je to někdo, kdo nás dobře zná a nebál by se nás jít zachránit, když bychom byli v nebezpečí –
tak jako pastýř s ovečky! Je to takový „dobrý zachránce“. Třeba jako váš tatínek? Dobrý
kamarád? Nebo statečný policista či hasič? Nejdůležitější dobrý záchranář je Ježíš! Je
vždycky tam, kde se děje nějaká těžká věc. Přišel z nebe, aby nás echny zachránil od eho
zlého. Když přišel, mnoho lidí mu fandilo. Ale našli se i zlí lidé, kteří ho rádi neměli a ublížili mu.
Pověsili ho na kříž, kde zemřel. On ale nezůstal mrtvý. Přemohl všechno zlo, nemoci i smrt a vstal z
mrtvých. A tak je Ježíš s námi vždycky. I když máme radost, ale i když se trápíme, anebo jsme
smutní. Je proto velmi dobré, když se Ježíše učíme znát a naslouchat mu. Nechme se jím vždy
vést!
Dobrý Bože, děkujeme Ti za Ježíše! Je to náš dobrý přítel, který za nás dal svůj život. Zemřel a
zase žije! Děkujeme Ti. Amen.
Milé děti, dnes jsem vám psala o Ježíši - dobrém pastýři zachránci. Doufám, že teď už víte, koho
si jako dobrého pastýře zachránce představit. Na závěr si žete ještě s rodiči poslechnout
zajímavou písničku „Když se ztratí ovečka“ - https://deti.vira.cz/files/files/importovano/Kdyz%20se
%20ztrati%20ovecka.mp3 a zahrát hru „Utíkej ovečko“ stačí vám k kostka a figurky třeba z
Člověče nezlob se) ovečka při hře sice nástrahy překonává statečně sama, ale pastýř ji netrpělivě
vyhlíží z domečku! Třeba si tak všechno naše vyprávění ještě lépe zapamatujete!
Ahoj, Jana
P.S.: Nezapomněli jste na svoje desky s modlitbičkami? Co do nich přidat jednu jarní? Přikládám!