Milé děti,
v pátek 19. března slavíme slavnost svatého Josefa,
snoubence Panny Marie a pěstouna Pána Ježíše. Je to
významný svátek, který je víc než postní den. Kněz nemá
fialový ornát, ale bílý na důkaz Josefovy svatosti.
Co o Josefovi víme? Pocházel z královského rodu krále
Davida, narodil se v Betlémě. Byl starší, v apokryfech
(spisy, které nejsou v Bibli) se dočteme, že byl vdovec a
nejspíš měl nějaké velké děti. Byl tesařem. Když se pro
Pannu Marii vybíral manžel, pozval tenkrát velekněz i Josefa.
Každý musel odevzdat svou hůl, která se uložila do Svatyně.
Všichni se modlili a čekali na znamení od Hospodina. Jediná
Josefova hůl prý rozkvetla a ještě z vyletěla holubice, která si mu sedla na hlavu. Josef s
Marií se měli rádi, byli zasnoubeni a těšili se na svatbu. Jednoho dne navštívil Marii v jejím
domku v Nazaretě anděl. Pozdravil ji a oznámil jí, že si ji Bůh vybral, aby se stala matkou
Božího syna. Čekal na její souhlas. Bůh nás nikdy nenutí, dává ním svobodu. Teď bylo na
Marii, jak se rozhodne. Její „fiat“, „ať se mi stane podle tvého slova“ umožnilo, aby Bůh
mohl spasit svět. Aby se mohl narodit Ježíš. Na počátku dějin to přece Adam s Evou svou
neposlušností zkazili. Jedli ze zakázaného stromu poznání dobrého a zlého. Od tohoto
okamžiku Marie čeká miminko, Božího syna (oslavíme příští čtvrtek 25. března). Snoubenec
Josef nechápe. Jak je toto možné? Má Marii věřit nebo ji opustit, že mu byla nevěrná?
Ve snu k němu promluví anděl: „Josefe, neboj se!“. Vysvětlí mu svůj plán, jak chce spasit svět.
Josef dostává důležitý úkol. zastupovat před lidmi Boha Otce. Josef uvěří, statečně a
zodpovědně se začne o Marii a její miminko starat. Dál to známe z vánočního příběhu. Je
zajímavé, že oběma stejně anděl řekne, že mají dát synovi jméno Ježíš. Musí do Betléma na
sčítání lidí. Pak druhý sen, utéci do Egypta. Cesta asi 600 kilometrů pěšky. Jak dlouho to asi
šli? Co myslíte? A měli strach o Ježíška. Josef je trpělivý, čeká na další pokyn od anděla, kdy se
vrátit. Radši ne do Betléma, ale do Nazareta, tam je bezpečněji. Josef je dobrý táta, učí Ježíše
pracovat se dřevem, má ho rád a dobře se o svěřenou rodinu stará. Ježíšovi je 12 roků a ztratí se.
Pro Josefa a Marii je to další velká starost. A radost, když ho za tři dny najdou v chrámě. Josef
nic neříká, jen tiše poslouchá, co mu anděl radí. Josef vlastně svojí poslušností na všechny
pokyny také odpovídá „fiat“. Naučil se to i Ježíš. V Getsemanské zahradě, když se krví potil a
měl strach z utrpení. Vydržel, jak si Bůh přál, a všechny nás svou smrtí a vzkříšením zachránil.
Josef svým odvážným životem ukazuje, jak důležitý je v rodině otec. Každý tatínek se rád stará
o své děti, to konečně dobře znáte. Stává se i našim ochráncem. Když se dokázal postarat o
Ježíše a Marii, dokáže se postarat i o nás a o celou naši rodinu. Je i ochráncem církve. Proto se
k němu modlete. Za svého tatínka, za rodiče i za sebe. Abyste jednou byli také tak odvážní a
stateční. Bůh má i pro vás důležitý úkol. Jen se nesmíte bát a na nic vymlouvat.
Děti, zeptejte se tatínka, jestli se o vás někdy bál, jestli jste prožili něco nebezpečného a on vás
zachránil. Je tatínek oporou a ochranou i pro maminku?
Doma si zahrajte pexeso - http://www.vezmiacti.cz/storage/hry/pexeso/=