Milé děti,
dnes je masopustní úterý, vrcholí masopustní oslavy.
Letos jsme si moc neužili, nebyl ani karneval. Jestli jste
si ho ale udělali doma, pochlubte se nějakou fotkou. Na
nábožku míváme na přilepšenou koblihy, možná jste si
je upekli sami doma s maminkou.
Ve středu začíná postní doba. Každou přípravu a
čekání na něco důležitého v Bili i církvi symbolizuje
číslo 40. Od středy, nazývá se Popeleční, se budeme 40
dnů připravovat na Velikonoce. Připomínáme si, že Pán Ježíš se 40 dnů postil a modlil na
poušti, aby se dobře připravil na své poslání ve světě. Dobrý počtář možná namítne, že je
postní doba ještě o 6 dní delší. A pravdu. Každá neděle, i ta postní, je slavností
Ježíšova vzkříšení. Proto v neděli půst nikdy není! Proč vlastně půst? A jaký?
Půst znamená něco dobrovolně pustit, nedělat, nevzít si. A když se nám to povede,
získáme čas a prostor nějakou věc mnohem lépe využít. Když nemlsáme, jíme skromně,
zůstanou nám peníze, za které můžeme koupit něco potřebného pro chudé lidi a udělat jim
tím radost. Když nebudu hrát na počítači, bude čas si společně doma pohrát nějakou hru
nebo si povídat. Najít si čas se pomodlit, přečíst si kousek z Bible. Postem dobrovolně
vylepšujeme svůj život z lásky k lidem a k Pánu Bohu. Hledáme cestu, jak být lepší.
Na Popeleční středu se v kostele světí popelec. Je to popel ze spálených posvěcených
palmových listů a z kočiček, které máme většinou doma za ížem. Jsou památkou na
Květnou neděli loňského roku, kdy se slavilo, jak Ježíš přijel na oslátku do Jeruzaléma.
Kněz nám popelcem dělá na čele kříž a připomíná: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se
navrátíš“. Nebo: „Obraťte se a věřte evangeliu“, jako lidem přikazoval Ježíš. Popel sice
pěkně špiní, ale taky pěkně čistí a leští. Třeba nádobí a sklo. Je tedy symbolem nejen
smrti, ale i nástrojem čistoty. Připomíná že bychom měli vyčistit a naleštit naši duši.
Každý den něco. Zkuste si napsat, co by asi bylo dobré změnit, nedělat a naopak dělat.
Rodiče vám jistě rádi poradí. Bylo by dobré se také modlit, abychom svoje snažení s
Ježíšovou pomocí zvládli. Ježíše na poušti pokoušel ďábel. Pozor, nám bude asi taky
našeptávat, že je to zbytečné, si klidně děláme, co chceme a neomezujeme se. Půst je
trénink, jak nad pokušitelem zvítězit. Pán Ježíš se taky nedal!
V postní době jsou zvlášť důležité dva dny přísného postu. Na začátku Popeleční středa,
kdy si připomínáme, jak Ježíše na poušti pokoušel ďábel. Předposlední den, na Velký
pátek si připomínáme Ježíšovu smrt na kříži. Pro děti nejsou nařízení tak přísná, jako pro
dospělé. Zkuste si třeba dát méně jídla a nebo sníst i to, co moc rádi nemáte.
Děti, představte si žravé chlupaté housenky. Likvidují listí na stromě hrozí, že strom
zahyne. Pak se zakuklí. Nejedí, neškodí, ale někde uvnitř se mění. Po čase svého půstu v
kukle mají takovou sílu, že prorazí její pevnou slupku. Vyletí krásný ušlechtilý motýl.
Jednomu človíčkovi bylo motýla líto a chtěl mu
pomoci. Naprasklou skořápku kukly mu odloupl, aby
mohl pohodlně vyletět. Ale motýl se jen klepal a nic.
Neměl vůbec sílu roztáhnout ídla a vzlétnout. I
barva křídel byla divná. Motýl se totiž nejdřív musí
zakuklit a potom vydat námahu a sílu, aby mohl létat
a být krásný. Tak jsou i z nás o Velikonocích také
tak ušlechtilí, silní a krásní motýli. Záleží na nás, jak
dobře se zakuklíme. S Boží pomocí to zvládneme :))