Milé děti,
každý, kdo dnes přijde do kostela, zjistí, že je tam dost
věcí jinak. Poznáte co a víte proč? Nastala postní doba,
doba pouště, příprava na Velikonoce.
Mk 1,12-15
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a
byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a
andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel
Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil
se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“
V evangeliu slyšíme, že Duch vyvedl Ježíše na poušť. Ten stejný Duch, který se při křtu v
Jordáně v podobě holubice snesl na Ježíše a kdy se z nebe ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný
Syn, v tobě mám zalíbení“. Bůh Otec dovolí, aby byl Ježíš Duchem svatým odveden na
poušť, tam strávil 40 dní a ještě k tomu Ho pokoušel ďábel. Říkali jsme si, že se Ježíš
zařadil mezi obyčejné lidi. Tím nám ukazuje, jak se život, který žijeme se všemi starostmi a
těžkostmi, dá žít s radostí. Radost = evangelium. Radost je tedy i půst? Ano. I půst, který
trvá 40 dní. Když to vydržel Ježíš, zvládneme to i my. Pouštní zvířata jsou nebezpečná.
Hadi, pavouci, lvi, hyeny a šakali. Pichlavé kaktusy a trní. Ve dne horko a v noci zima. Bez
jídla a bez vody, hladový a opuštěný Ježíš. Proč? Bylo to nutné? Ježíš se soustředil a
připravoval na své působení ve světě. A ďábel Ho pokoušel. Celý život, ne jen na poušti.
Nedal Mu pokoj ani na kříži na Golgotě. Ježíš nad ním přesto vždycky zvítězil.
Když se poctivě připravujete do školy, taky přece odložíte všechno, co vás ruší. Vypnete
televizi a přehrávač, odejdete z obýváku k psacímu stolu, neberete si s sebou sušenky a
raději zavřete dveře, aby byl klid. Je to vlastně taky taková poušť. Když se do učení s chutí
dáte, hned je hotovo. Ale nesmíte podlehnout pokušení hlad, žízeň, co někomu zavolat,
nerozumíte tomu, nebaví vás to, připadáte si jako největší chudinky, nemá to cenu, ach jóó.
Ježíš nám ukazuje, že se nesmíme dát. Když jsem začínala učit ve škole a děti fakt
pěkně zlobily, jedna šikovná paní učitelka mi poradila: To se nesmíš nechat. Pevně si
stoupni, malinko se rozkroč, abys měla stabilitu a pak stručně a jednoduše trvej na tom, co
chceš“. Co myslíte? pomohlo to! Kolegyně mi radila stejně rázně, jako Ježíš. V Bibli
čteme: „Jdi mi z očí, satane!“ a víc nic. Satan zmizí a Ježíši slouží andělé. Zkuste to i vy.
Děti, co je revoluce asi víte. Rázně se změní vláda
(sametová revoluce) nebo způsob práce (průmyslová
revoluce) nebo předávání informací, počítače
(digitální revoluce). „Obraťte se“ prý zname
revoluci myšlení. Nemyslet v prvé řadě na sebe a
nespoléhat na sebe, ale na Ježíše. Věřit, že mi
pomůže. Něco si odřeknout nějakou dobrotu nebo
zábavu a tím udělat v duši místo Ježíši, kterému naši
duchovní revoluci svěříme. On se postará. Zkusíme
být jako apoštol Pavel, který měl Ježíše rád: „Stal jsem se bláznem pro Krista!“
co je pro největším pokušením? Napište a papír si dejte někde viditelně a
trénujte, ať to do Velikonoc zvládnete: 1. místo - Ježíš, 2. místo - já a moji blízcí
Postní katecheze, kterou najdete v kostele nebo na této stejné adrese na webových
stránkách, vám k tomu jistě také pomůže
Biblická pátrání https://www.youtube.com/watch?v=kyMY34tp62E