24. setkání – 9. 3. 2021, on-line
Postní doba – křížová cesta
Milé děti,
každý opravdu pevný stůl má čtyři nohy – souhlasíte se mnou? A teď si představte místo stolu
postní dobu, během které máme příležitost připravit se „pevně“ nebo spíš pořádně na
Velikonoce. Pomoci nám s tím mohou zvláště čtyři pevné nohy „postního stolu“ půst,
modlitba, almužna a smíření. Minulý týden jsme si o nich vyprávěli vzpomínáte? Pokud jste s
rodiči vyráběli naši postní knížku (bránu), tak se podívejte na kulaté obrázky a vše si jednoduše
připomeňte!
Dnes si povíme něco o jedné speciální modlitbě, která se modlí zvláště v době postní. Říkáme ji
křížová cesta. Možná jste ji slyšeli číst v kostele a může se se vám zdát smutná. Možná vám přišla
složitá a proto vám o ní chci napsat něco víc.
Křížová cesta je modlitba, která je rozdělená na tak zvaná zastavení. Těch zastavení je 14
a připomínají nám, kolik těžkých věcí Pán Ježíš prožil a vydržel poté, co byl vydán k
ukřižování. Tato událost se odehrála na Vel pátek, který slavíme těsně před Velikonocemi.
Protože ale máme celou postní dobu prožívat tak, abychom se obrátili a co nejvíce přiblížili k Ježíši,
mohou nám k tomu být jednotlivá zastavení dobrými pomocníky již nyní. Pán Ježíš jako člověk
během svého života na zemi prožil mnoho různých bolestí a těžkostí, třeba i takových jaké
prožíváme my. Proto nám rozumí. Kromě toho ale jako Bůh může vstupovat do našich srdcí,
proměňovat je, uzdravovat a posilovat. Záleží ale také i na nás, nakolik jsme ochotni ho pozvat do
svého života a uvěřit mu.
Křížovou cestu se lidé většinou modlí společně, především v pátek a v době postní.
Můžeme se ji ale modlit klidně i sami, kdykoli a není ani nutné projít všechna zastavení.
Důležité je chtít se setkat s Ježíšem a pustit ho do svých starostí, zranění apod. Dospělí se
křížovou cestu modlí s obrazy, které většinou visí v kostele, ale některé křížové cesty najdete i
venku v přírodě.
vám dnes nabízím křížovou cestu s kreslenými obrázky. Ti, kdo jste si vyrobili postní
knížku, si je můžete vytisknout, rozstříhat a ve vhodné obálce vlepit do postní knížky. (Poznámka
pro rodiče: úplně postačí tisknout přílohu jako 2 stránky na list. Na prostřední stránku postní knížky
vlepený barevný papír velikosti A4 - nalepte obálku /nebo třeba obal od CD/ a do něj si mohou
děti jednotlivá zastavení křížové cesty schovávat). Kdo postní knížku nemáte, můžete si udělat
alespoň knížku ke křížové cestě.
Kdo z vás rád vybarvuje, tak si můžete jednotlivé obrázky vybarvit jako omalovánky, třeba si je
tak i lépe zapamatujete. Nebo si vyberte jen to nejdůležitější z obrázku a vybarvěte to – je jich přece
jen docela hodně. (Kolik pak, kdo si vzpomene?).
Kromě obrázku z křížové cesty najdete na tištěných kartičkách také obrázek, který nám pomůže
propojit si jednotlivá zastavení také s naším životem. (Poznámka pro rodiče: obrázky jsou doplněné
textem můžete si pomocí nich s dětmi křížovou cestu projít nebo i pomodlit. Celá křížová cesta je
pro předškolní děti dlouhá, můžete si ji rozdělit na lépe zvládnutelné úseky třeba každý večer 2
obrázky? Jedná se o těžké téma, zvláště pro ty děti, která právě zpracovávají téma smrti zvažte
tedy, jak s tímto tématem naložit, vy znáte svoje děti nejlépe!).
Kdo umí psát může si na horní část této stránky nebo na obálku napsat pěkně KŘÍŽOVÁ
CESTA, kdo ještě ne, tak si to může namalovat – kříž a cestu a nebo klidně udělejte obojí!
Ať se vám práce daří a jestli mi pošlete fotku svých knížek, tak mi uděláte velkou radost!
Ahoj, Jana