10. setkání – 17. 11. 2020, on-line
Slavnost Krista krále
Milé děti,
dnes jsem moc a moc zvědavá, jak jste prožili svátek svatého Martina jeho příběh již jistěichni
znáte! Šli jste s rodiči prozářit listopadovou tmu s lampióny? Byli jste vidět zdaleka, stejně jako bílý
kůň svatého Martina? Ochutnali jste svatomartinský rohlíček? Vzpomínáte si, jaký měl tvar?
Nevypadal náhodou jako podkova od koně? Třeba právě toho Martinova koně….? Nebo maminka
dokonce upekla svatomartinskou husu jako připomínku legendy, že právě husy svým kejháním
prozradili skromného Martina a on pak byl vysvěcen na biskupa? A kdopak si tento týden hrál na
rytíře? Že by Ondra s Františkem nebo možná Beník? A nebo Jakoubek? Pokud ano, tak doufám, že
jste byli nejen odvážní, ale také laskaví a skromní rytíři - jako svatý Martin!
Dnes bych vám chtěla napsat něco o plynutí času a největším králi dějin! Tak dávejte dobrý pozor!
Děti, čím měříme, jak plyne čas? Třeba hodinkami? Ty nám změří hodiny, minuty a sekundy. Poradí
nám například, kdy je čas vyrazit do kostela, abychom nepřišly pozdě. Nebo můžeme čas měřit na
kalendáři, co říkáte? Kalendář zaznamenává dny, týdny a měsíce roku.
Děti, co znamená, když upeče maminka malému dítěti dort a ozdobí ho jednou svíčkou? Správně,
že slaví 1. narozeniny. je to rok od doby, co je s námi na světě. A co je to ten rok? Je to doba,
kdy se vystřídají čtyři roční období jaro, léto, podzim a zima. A zároveň doba, kterou můžeme
rozdělit na 12 měsíců leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen,
listopad a prosinec. Jména měsíců najdete napsané v kalendáři a tak tomuto roku můžeme říkat
kalendářní. Někteří z vás určitě názvy měsíců znají a někdo také jistě víte, v jakém měsíci z
roku jste se narodili! jsem se narodila v měsíci lednu. Leden je měsíc, kterým začíná každý
kalendář a na poslední stránce kalendáře najdete napsané jméno měsíce prosinec. V prosinci
kalendářní rok končí, lidé ho slaví jako Silvestr možná jste takovou oslavu spojenou s
ohňostrojem, přípitkem a zábavou s rodiči zažili.
Ale kalendářní rok není jediný, o kterém můžete slyšet. Známe třeba ještě školní rok to je
označení období, kdy děti chodí do školy (nebo školky). Schválně se můžete podívat do kalendáře
na měsíc září v září se z předškoláků stáva prvňáčci ve škole, školní rok začíná. Školáci se
poctivě učí a v červnu dostanou závěrečné vysvědčení, školní rok skončí. Konec školního roku
školáci často slaví s rodiči třeba zmrzlinovým pohárem.
Protože jste chytré děti, tak vám prozradím, že existuje ještě další rok církevní (liturgický).
jste si možná všimli, že modlitby, které se v kostele modlíme se opakují skoro při každé mši svaté
stejné. Ale čtení, která čteme z Bible nebo písničky, které se zpíva se mění. Písničky nám mši
pouze zdobí, varhaník nebo třeba kytarista je vybírá, aby se pěkně hodili ke zvoleným biblickým
čtením nebo slavenému svátku (jako třeba koledy o Vánocích). Ale právě výběr čtení, které
můžeme při mši svaté slyšet, se řídí určitými pravidly, právě podle konkrétního církevního roku
(rozlišujeme 3 církevní roky a označujeme je písmenky A, B, C; pravidelně se střídají).
No a kdy církevní rok začíná a kdy končí? Církevní rok končí slavností Krista Krále, je to slavnost,
která letos připadá na následující neděli. Po této slavnosti začíná nový liturgický rok obdobím
adventu. O tom si povíme něco zase příště! Ale teď si můžete prohlédnout obrázek rozdělení
církevního roku a třeba si s rodiči ukázat, kdy jsme se potkali letos poprvé na nábožku a které z
vyobrazených slavností a svátků už znáte!