Milé děti,
ve středu 11. listopadu slavíme svátek svatého Martina.
Jeho jméno je hodně oblíbené, jistě nějakého Martina
znáte. Přestože se jmenuje podle římského boha války
Marta, je to velmi oblíbený svatý, dokonce první svatý,
který nezemřel jako mučedník.
Narodil se v dnešním Maďarsku. V 10 letech se seznámil
s křesťanstvím a začal se připravovat na křest. Jeho
tatínek byl římský voják a také Martin v 15 letech nastoupil jako voják do armády. I když
pocházel ze zámožné rodiny, žil velmi skromně, byl hodný a laskavý. Ke svému otroku se
prý choval jako k bratrovi. Jednoho velmi mrazivého zimního večera se Martin na koni
vracel ze služby do vojenského tábora. U brány města Amiens ho oslovil žebrák v
roztrhaných šatech a prosil o almužnu. Martin u sebe neměl ani peníze, ani jídlo, a honem
nevěděl, jak by chudákovi pomohl. Pak dostal nápad. Vzal svůj velký důstojnický plášť a
rozseknul ho svým mečem napůl. Jeden kus dal zkřehlému žebrákovi, aby se aspoň trochu
zahřál. Příští noc viděl Martin Ježíše, který byl oděný půlkou jeho pláště. Slyšel, jak
říká andělům: „Tímto pláštěm oblékl Martin. Tato Kristova slova znamenají přesně to,
co se píše v evangeliu: „Cokoli učiníš jednomu z mých nejmenších bratří, pro mě jsi učinil.“
Martin se pak hned nechal pokřtít a z císařského vojáka se najednou stal voják Kristův. Stále
žil velmi skromně a obracel pohany na křesťanskou víru. Chudé i bohaté. I když vůbec
nechtěl, byl po čase zvolený biskupem. Odtud legenda o martinské huse. Zakládal kláštery a
farnosti. Byl pro všechny vzorem svou modlitbou, odříkáním a věrností Pánu Bohu.
Poustevník a biskup v jedné osobě.
Martin z Tours, zvaný také Martin Milosrdný, zemřel 8. listopadu 397. Jeho tělo bylo po řece
Loiře dopraveno do francouzkého města Tours a tam 11. listopadu za velké účasti lidu
pohřbeno na chudinském hřbitově. Nad jeho hrobem nyní stojí krásná bazilika. K jeho hrobu
stále přichází spousta poutníků a prosí Martina za přímluvu.
Martinův plášť je dodnes uchováván jako vzácná relikvie v
královském paláci v Paříži.
V Praze na Vyšehradě je rotunda svatého Martina z konce 11.
století, kam se můžete s rodiči vypravit na pouť. Nezapomeňte
si vyrobit lampion, abyste Martina schovaného mezi husama
brzy našli.
Mamince pomozte s pečením martinské husy a také s
martinskými rohlíčky. Symbolizují podkovy Martinova bílého
koně.
Svatého Martina můžeme prosit, aby nám pomáhal být
statečnými a skromnými Ježíšovými pomocníky.
Víš o někom ve tvém okolí, kdo zažívá chudobu? O co by ses s ním rozdělil?
O co by sis přál, aby se s tebou svatý Martin rozdělil?