17. setkání – 12. 1. 2021, on-line
Křest
Milé královny a králové,
jak vás bavila hra na tři krále? :-) Vzpomínáte, co nám může koruna připomínat? Nově narozeného
velmi mocného krále Ježíška a také to, že i my jsme v Božích očích jedineční a důležití
(mnohem víc než sebekrásnější koruna, která nám to jen připomíná). Vzpomínáte, jak jsme si
vyprávěli o stvoření světa? Bůh stvořil svět i člověka, stvořil nás a nás rád. Společně jsme se
učili modlitbičku:
„Pán Bůh má rád všechny děti
volá mě i Tebe…..!
Ať jsem tlustý nebo tenký, velký nebo maličký,
Pán Bůh má rád všechny děti,
všechny kluky – holčičky!“
A jak my odpovídáme na volání Pána Boha? Tak že se snažíme žít podle jeho přikázání jako dobří
křesťané. Ale jak se z nás ti křesťané stali? Všichni lidé, kteří patří do církve jsou pokřtěni,
křtem se z nich stali křesťané. Stane se to většinou hned, když jsme ještě úplně malí, ale to
nebývalo vždy. První křesťané bývali pokřtění až v dospělosti. Stejně jako Pán Ježíš, kterého pokřtil
Jan Křtitel.
(Jan Křtitel žil na břehu řeky Jordánu, křtil
lidi a říkal jim: „Už brzy přijde někdo, kdo je
mocnější než já. Je tak veliký, že nejsem
hoden ani rozvázat mu řemínek u sandálů.
jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít
Duchem svatým.“ Zanedlouho přišel k Janovi
Pán Ježíš, aby se od něho nechal také pokřtít.
Když Pán Ježíš vystoupil z vody ven, objevila
se bílá holubička. Byl to Duch Svatý, který
sestoupil na Pána Ježíše. Přitom se z nebe
ozval Boží hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn,
tebe mám rád.“)
Děti, jste někdy viděli křest? Třeba
svého sourozence? Jak to probíhá? Je to
slavná událost. Rodiče vetšinou pozvou
všechny příbuzné a přátele. Všichni se
slavnostně obléknout. Pan farář miminko
(nebo dospělého) polije svěcenou vodou
spolu se slovy: „Já Tě křtím ve jménu Otce
i Syna i Ducha svatého!“ Nově pokřtěný
dostane křestního roušku a svíci. (Je taky
pomazaný speciálním olejem.) Rodiče (nebo i
on sám) mu zvolí křestní jméno, které může
být i jiné než nosil do doby. Kromě toho i svého křestního kmotra který za úkol pomoci
rodičům s výchovou děťátka a pokud může provází kmotřence i v dospělosti.
S křtem souvisí i můj úkol pro tento týden děti popovídejte si s rodiči o vašem křtu, třeba
doma najdete nějakou fotku ze svého křtu, svou křestní svíčku a roušku? Připomeňte si, kdo je váš
křestní kmotr nebo kmotra. Již na podzim jsem vám dávala za úkol zjistit své křestní jméno
vzpomínáte ještě?
Ahoj děti a těším se na příště, vaše Jana Anna Marie