30. setkání – 20. 4. 2021, on-line
„Bůh člověka obléká ke službě“
Milé děti,
v minulém dopise jsem vám psala o tom, jak Pán Ježíš po svém Zmrtvýchvstání navštívil
svoje učedníky, kteří se sešli společně v jedné místnosti a ze strachu se raději zamkli. A
najednou zázrak Ježíš se objevil mezi nimi! Ohromná událost. Jeden učedník však s nimi
tehdy nebyl. Vyluštili jste, který z nich to byl? Správná odpověď je, že učedník Tomáš. Ježíš se ale
svým přátelům zjevil ještě vícekrát a tak se setkal i s Tomášem. Učil své učedníky a dodával
jim sílu a odvahu.
I my se můžeme s Ježíšem setkat a získat od něho povzbuzení třeba při společné
modlitbě s druhými. A zvlášť jedinečnou příležitostí setkání s Ježíšem je návštěva kostela, kde
je Pán Ježíš ukrytý ve svatostánku! A teď by děti zajímalo, zda se vám od přečtení mého
minulého dopisu podařilo v nějakém kostele poznat svatostánek a objevit „věčné světlo“, které nás
svým světlem upozorňuje, že je Pán Ježíš ve svatostánku přítomen? Pokud ano, můžete mi ho třeba
zkusit namalovat, co vy na to?
Děti, kdo z vás umí poznat a pojmenovat barvy na pastelkách, kterými malujete? jsem
přesvědčená, že to zvládnete všichni! A teď žší otázka jste někdy viděli policistu, kominíka
nebo třeba lékaře? Alespoň na obrázku v knížce? Ano? A podle čeho jste poznali, že jsou to právě
policista, kominík a lékař? myslím, že vám totiž ani maminka nemusela napovídat vy jste je
poznali podle oblečení! Speciální oblečení (například policejní uniforma či bílý plášť) nám na
první pohled pomohou zjistit, s kým jsme se potkali. Podobně ti, kdo slouží v kostele u oltáře
(kněz, ministranti) se obvykle oblékají do speciálního oblečení. To oblečení jednak pomůže
každému na první pohled poznat, kdo je kněz a ministranti, ale pomáhá nám také zdůraznit
neobyčejnost daného okamžiku. Nejvýraznější bývá „ornát“, což je barevné roucho, které
kněz obléká jako úplně poslední kus oblečení pro bohoslužbu. Barvu ornátu si kněz nevybírá
jen tak, podle nálady. Volí ji podle konkrétního církevního (liturgického) období barva roucha
vždy pomoci vyzdvihnout smysl a náladu dané slavnosti nebo období. Vzpomenete si
například jaký ornát oblékal pan farář během postní doby? Napovím vám – fialový! Fialová barva v
kostele symbolizuje pokání, pokoru, očekávání a naději. A někdo určitě budete vědět, jakou barvu
měl ornát tuto neděli? Bílou! Bílý ornát symbolizuje radost a vzkříšení, je to barva slavnostní! I
další barvy mají svou symboliku a vy si ji můžete prohlédnout na přiloženém obrázku z Misálku
nejen pro děti (Nedbalová, Nedbalová, Kotas – Triton, 2018).