Milé děti,
máme po prázdninách, vítám vás opět na e-nábožku.
Mojžíš a Izraelité se s Hospodinem setkávali ve stanu
ve Stanu setkávání. Mám pocit, že v poslední době se
místem setkávání s Pánem Bohem stává počítačová
nebo televizní obrazovka. Je to dobře, že si najdete čas
se setkat s Pánem alespoň takto, když ne jinak. Určitě by
ale neměla chybět ranní a večerní modlitba. Jistě chodíte
s rodiči na procházku, vyhlídněte si čas, kdy je ve vaší
blízkosti otevřený kostel a zajděte se tam Pánu Ježíši
poklonit a pomodlit. Občas nějaké děti s rodiči přijdou i km do Strašnic, to jsme moc rádi.
Náš kostel je každý den otevřený odpoledne od 14 hodin. Ti starší mohou přijmout Tělo Pána
Ježíše ve svatém přijímání. Pan farář je připravený udělit vám starším také svátost smíření. A
jako každoročně v postu tady najdete Postní kříž s dřívky. se zaplňuje splněnými úkoly.
Úkoly na každou neděli najdete i na této webové stránce pod heslem Postní kříž
https://www.farnoststrasnice.cz/novinky.php#
Setkávání s Pánem Ježíšem je opravdu krásná věc. Izraelité stan setkávání zdobili vším, co
měli s sebou na cestě do Zaslíbené země. Dávali ze svého. Šperky, vzácné látky, všechno, co
by mohlo přispět ke kráse toho místa. Dodnes kostely po celém světě vynikají krásou od těch
nejlepších stavitelů a umělců. Jsou pevné, odolávají času víc než okolní lidská obydlí. Proč
asi? Lidé na jejich vybudování ochotně přispívali. Byl to dar Bohu. I dnes si kněz na slavení
mše svaté obléká krásné zdobené roucho, ornát. Pod m bílou dlouhou sunici k zemi.
Symbolizuje čistotu. I před obrazovkou mše svatá probíhá podle církevních pravidel a je
důstojným setkáním s Pánem. Pokud se účastníte online mše svté, nezapomínejte být i vy před
obrazovkou slušně a čistě oblečeni, nepobíhat v pyžamu,
během mše sedět, vstávat a klekat si jak se má. Pán je
všude a vidí nám do srdce, jak moc si vážíme našeho
společného setkání. Uklidit stůl kolem počítače a
ozdobit ho kytičkou, mladší děti mohou v pravý čas
zvonit na zvoneček. Ti starší si v telefonu najdou
aplikaci Kancionál. Pak můžete i společně zpívat. To
nechám na vás, jak se na setkání s Pánem připravíte.
Tento týden jsme v polovině postní doby. V neděli bude již 4. neděle postní. Ze 7 nedělí již 4,
to znamená, že jsme za polovinou. Nazývá se proto radostná Laetare. Na tuto neděli se v
kostele dokonce pro radost objeví květiny, které jinak v postu nejsou. Obvykle se pečou
misijní koláčky a nabízejí za příspěvek pro chudé děti i ty naše adoptované. Z hygienických
důvodů to letos nejde, zkuste si upéci něco dobrého doma a pokuste se najít nějaké ušetřené
peníze, které byste poslali nebo přinesli do kostela právě pro tyto děti.
V postu se také často modlíme křížovou cestu. Připomínáme si, jak Pána Ježíše Pilát
odsoudil a jak musel nést kříž na Golgotu a byl ukřižovám a položený do hrobu. Takto
smutně a potupně přece Ježíš neskončil. Víme, že třetí den vstal z mrtvých! Celé utrpení a
smrt obětoval za nás, abychom se dostali do nebe, abychom došli do nebe, do zaslíbené země.
Rodiče vám jistě pomohou namalovat obrázek některého ze 14 zastavení křížové cesty. Lidé
si na nich připomínají, co všechno Pán Ježíš pro nás vytrpěl, protože nás má všechny moc rád.
Mám pro vás 2 návrhy na modlitbu křížové cesty
ke stažení na procházku ven – doma si připravte podle pokynů obrázky -
https://brno.sdb.cz/files/zabovresky/gallery/991/60449247db7ef_final.mp3
křížová cesta za děti na misiích v pdf
https://www.missio.cz/wp-content/uploads/aktuality/2019/03/Misijni-krizova-cesta-za-deti-v-
misiich.pdf