Milé děti,
dnešní neděli nám evangelium nabízí další podobenství.
Mt 25,14-30
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal
na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal
pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho
schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel,
(podnikavě) jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který
dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal
v zemi (jámu) a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch
služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který
dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: `Pane, pět hřiven
jsi mi svěřil, hle dalších t jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně,
služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým
pánem.' Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: `Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle další
dvě jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně,
mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.' Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a
řekl: `Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem
strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.' Pán mu odpověděl: `Služebníku
špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje
peníze uložit u směnárníků a bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu
hřivnu a dejte tomu, který deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít
nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který ne k ničemu, hoďte
ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.'
Pán Ježíš nám všem vysvětluje, jakou odpovědnost za svůj život máme. Odpovědnost Bohu,
lidem i celému stvořenému světu. Podobně doma maminka rozděluje práci. Jiný úkol svěří
tatínkovi a jiný mladšímu bráškovi, jiný tobě. Každý také dostane patřičné vysvětlení, nářadí
nebo nástroje, aby se mu podařilo všechno dobře splnit. Věří vám. Je na vás, jak si poradíte,
co ještě vylepšíte, navíc přikrášlíte nebo přidáte nějaké překvapení pro potěšení všech. Jak si
navzájem pomůžete. Pozná se, kolik snahy potěšit ostatní jste do práce vložili. Jak moc se
kolem vás rozzářila láska.
Dnes v podobenství dostali služebníci peníze. 1 hřivna bylo asi 30 kg stříbra. Hřivna
znamená řecky talent. Kolik talentu, schopností, jsme každý od Boha dostali, abychom byli v
životě dobří a užiteční? Každý máme jiné talenty, jiný úkol. To se docela dobře pozná.
Od malička moc ráda zpívím, ale falešně. Kdybych fňukala, že se nikomu nelíbí moje
zpívání, že za to nemůžu, když si všichni zacpávají uši, a nedělala to, co mi jde, bylo by to
jako se zakopanou hřivnou. Lído, prosím, dělej jiné věci, hlavně nezpívej! Zpěvačkou tedy
nejsem a nikdy nebudu.
Nejen na konci života, ale na konci každého dne se můžeme ptát, jak jsme využili svoje
schopnosti, svoje dary, kolik jsme kolem sebe rozdali radosti. Kolik jsme pro svého Pána
Ježíše rozmnožili lásky, když jsme na to od něho dostali tolik talentů. Děti, víte vůbec, jaké
dary máte? Proberte to společně doma :)
Podívejte se na krátké video http://www.medialnivychova.org/podobenstviacute.html
Píseň odevzdanosti https://www.youtube.com/watch?v=iGgU3megj8c