Ahoj děti,
velikonoční doba už je v plném proudu (nazapomeňte, že doba velikonoční
trvá 50 dní, 40 dní od Vzkříšení do doby, než Pán Ježíš vstoupil do nebe a pak ještě
10 dní, než seslal Ducha svatého). A tak je čas připomenout si další ze setkání
učedníků se Vzkříšeným Kristem. Minule jsem se vás ptala, podle čeho učednící
poznali Pána Ježíše, když se jim ukázal. Pro připomínku přikládám text evangelia,
který vám to prozradí:
Podle Jan 20,19-31
Když byl Pán Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se
scházeli a vzpomínali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře,
aby se k nim nikdo nemohl dostat.
Jednou byli všichni spolu, jen Tomáš s nimi nebyl. Vtom se mezi nimi objevil
Pán Ježíš. Učedníci se polekali, protože ho nemohli poznat. Pán Ježíš jim ale řekl:
„Nebojte se!“. Pak jim ukázal svoje ruce, na kterých byly vidět rány od hřebů a svůj
probodnutý bok. Když učedníci Pána Ježíše poznali, měli velikou radost.
Druhý den vypravovali učedníci Tomášovi, co zažili, ale on jim nevěřil. Řekl
jim: „Dokud sám Pána Ježíše neuvidím živého, nebudu tomu věřit.“
Za týden byli zase všichni spolu, tentokrát i s Tomášem. Pán Ježíš za nimi
znovu přišel. Pozdravil je a vyzval Tomáše: „ Podívej se na mě. Poznáváš mě?“
Jakmile Tomáš Pána Ježíše uviděl, měl velikou radost a řekl: „Ty jsi Pán Ježíš. T
už věřím, že jsi vstal z mrtvých. Proto budu dělat už jenom to, co chceš ty.
www.kanan.cz
Možná učedníci neměli zavřené jen dveře, ale tak trochu i svá srdce - smutkem,
strachem, bezradností. I my jsme slabí a neděláme vždycky všechno dobře – zlobíme,
hádáme se, jsme líní apod. Vidíme ale, že Pán Ježíš si nachází cestu i přes zavřené
dveře a přichází potěšit své učedníky, zbavit je strachu, dodat jim odvahu. Nic pro
něj není překážkou. Nebojme se tedy a věřme, že Pán Ježíš chce navštívit i nás
aby nás potěšil, když jsme třeba smutní a radoval se s námi, když máme radost.
Úkoly:
-v příloze je komiks o tomto evangeliu, ale nějak se pomotal. Vytiskněte si ho
a rozstříhejte (na každé stránce jsou 2 obrázky, celkem jich tedy budete mít 6) a
seřaďte správně. Můžete si ho pak nalepit do sešitu.
-další příloha je velikonoční přání, které je moc hezké (je tam i návod, jak na
něj) a taky nám připomíná, jakým pozdravem Pán Ježíš učedníky pozdravil: "Pokoj
vám!"