12. setkání – 1. 12. 2020, on-line
Svatý Mikuláš
Milé děti,
myslím si, že všichni víte, jaké období prožíváme. No, schválně - jaké? Advent! Tedy dobu
těšení, čekání a příprav na narození Ježíška, na Vánoce. Starším z vás jsem minule dávala hádanku,
jak pak je ten advent asi dlouhý? Kolik máme adventních nedělí? Jestli jste si dobře prohlédli
adventní věnec, tak již určitě víte, že adventní neděle jsou čtyři - stejně jako adventní věnec
čtyři svíčky. Doba adventu tedy trvá zhruba 4 týdny. Jedním ze světců, který slaví svůj svátek v
době adventní, je svatý Mikuláš. Většina z vás asi zná zvyk, že Mikuláš nosí dětem v předvečer
svého svátku sladkou nadílku. Ale jestlipak znáte jeho skutečný příběh?
Před mnoha lety, velmi daleko na Východě (ve městě Patara), se jedněm bohatým rodičům
narodil syn Mikuláš. Mikulášovi rodiče byli křesťané, a tak také svého syna vychovávali ve víře v
Boha. jako malý chlapec pomáhal lidem v nouzi a když vyrostl, přijal kněžské svěcení. Po
rodičích zdědil Mikuláš mnoho majetku. Z něho pak štědře rozdával chudým, nemocným a všem,
kdo se ocitli v nouzi. Dělal to ale tajně, protože nechtěl, aby ho za to lidé chválili. Důležité bylo, že
to ví Bůh.
Později se Mikuláš vydal na cestu do Svaté země – tedy do míst, kde žil Ježíš a odkud pocházeli
jeho první učedníci. Cestou zpět se zastavil ve městě Myra, kde zrovna v době volili nového
biskupa. Nakonec se jím stal právě Mikuláš, i když se tomu velmi bránil. Přestože se nyní stal velmi
váženým člověkem v očích ostatních lidí, zůstal Mikuláš stále stejný miloval Boha i lidi, každého
přijímal a pomáhal chudým. Říká se také, že v noci obcházel domy chudých rodin a nechával za
oknem vždy něco dobrého pro děti!
Biskup Mikuláš zemřel velmi starý, bylo mu asi 90 let, a protože během svého života vykonal
mnoho dobrých věcí a dokonce skrze něj Bůh udělal i několik zázraků, začali ho lidé uctívat jako
svatého. Označení "SVATÝ" ukazuje na jeho dobře prožitý život, naplněný dobrem. Neznamená to,
že by svatý za svého života stále přebýval v kostele, ale že prožil dobře svůj život, usiloval konat
druhým dobro, a i když byl hříšný, litoval svých nedobrých skutků a odstraňoval pravidelně zlo ze
svého srdce. Sv. Mikuláš je nám všem vzorem v konání dobrých skutků, měl dobré/milé srdce - k
druhým byl milosrdný.
Zajímavý příběh děti, že? K dopisu vám přikládám obrázek Mikuláše s andělem, jak rozdávají
nadílku – můžete si ho vybarvit a vystavit doma. (Určitě se bude líbit i Mikulášovi!) Kdo má chuť
zvláště vy starší - může si na dalším pracovním listu prohlédnout a vyzdobit symboly biskupa,
kterým svatý Mikuláš přece byl. Kdo rád vyrábí, může si zkusit vyrobit i tu špičatou biskupskou
„čepici“, tedy správně řečeno mitru. Užijte si první týden adventu děti!
Ahoj Jana