Milé děti,
dnešní 3. neděli v mezidobí nazval papež František nedělí
Božího Slova. Kde Boží slovo najdeme?
Mk 1,14-20
Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a
hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se
Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!" Když šel
podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra
Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl:
"Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned nechali sítě a následovali ho.
Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na
lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na
lodi a odešli za ním.
Kdo si pamatuje evangelium z minulé neděle, řekne si, že něco podobného slyšel.
A pravdu. Evangelista Marek popisuje stejnou událost jako Jan, ale ze svého
pohledu. Je stručnější, přesto je zde něco navíc. Ježíš připomíná, že s Jeho
příchodem na svět je Bůh mezi námi. Boží království je tady! Na nic nemusíme
čekat! nás rád a chce být stále a všude s námi. Pomáhá nám lépe se chovat,
obrátit se měnit se k lepšímu. A věřit všemu, co je o Ježíši napsané v evangeliu.
Tím nám ukazuje cestu, jak být správnými křesťany – Jeho věrnými učedníky.
Jako horský vůdce nás bezpečně vede, vybírá
tu nejschůdnější cestu. Nenutí nás, říká:
“Pojďte za mnou!“ Nechává m svobodu
chci? nechci? je rád, když slyší naše CHCI!
- Chci, aby i moji kamarádi našli Ježíše?
- Chci svým životem a znalostmi o Ježíši říkat
ostatním? Být dobrým Ježíšovým rybářem lidí
znamená s Ježíšem chodit a poslouchat, co mi říká. Kde? V modlitbě, v evangeliu,
při četbě Bible. Každý den si najít chviličku. Přečíst si třeba jen malý úryvek z
evangelia, o něm pak přemýšlet a podle toho se pak chovat. Jak to všechno stihnout?
Zkus pokus: Potřebuješ velkou sklenici třeba od okurek, nějaké kameny jako
pingpongové míčky, písek a kelímek s vodou. Velké kameny označ Bůh, škola,
pomoc doma, kamarádi, sport a dalšími pro tebe důležitými činnostmi. Sklenice je
celý tvůj den. Jak ho co nejužitečněji naplníš, aby se tam toho vešlo co nejvíc? Čím
začneš? Pískem? Kameny? Vodou? Správné řešení pak najdeš až úplně dole...
Zapamatuj si!
Vezmi Bibli a čti hned, Udělej si čas na Pána Boha
budeš jinak vidět svět. a on ti dá čas na vše ostatní.
Pane Ježíši, pomoz mi najít si dnes chvilku pro Tebe, přečíst si kousek z
evangelia, popovídat si s Tebou. Poraď mi, jak mám dělat všude kolem radost.
Pro odpočinek si pusťte - TV film - Evangelium podle Marka
https://www.youtube.com/watch?v=GCBTjMXXRX4
Milé děti, ať se pokus povede! přeji vám i všem doma požehnanou neděli i celý týden, Lída