Milé děti,
blíží se konec Velikonoc a můžete chodit na
nábožko! Těšíme se na vás! Není to tak dávno,
kdy jsme počítali, jak dlouho trvá velikonoční
doba. Od Vzkříšení uběhlo 40 dnů k uskutečnění
dalšího Božího záměru nanebevstoupení Pána
Ježíše. Odešel se svým tělem i duší do nebe, ke
svému nebeskému Otci připravit nám místo. Ježíš
učedníky naučil, jak správně žít, jak mu být
stále nablízku. Ustanovil svátosti (najdete je v
enábožku 4. týdne). Všem bylo smutno, byli bezradní. Slíbil, že pošle pomocníka a na konci
časů že zase přijde. Přijde jako Král nebe i země, přesně tak, jak nyní odchází...Na zadní
stranu vašeho sešitu teď patří doplnit a dolepit:
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího,
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
za 9 dnů posílá Ježíš rádce, přímluvce Ducha svatého. Kdo je Duch svatý, pro vás
připravila ve své katechezi Radka. Pomocník, který i nám, na slavnost Seslání Ducha
svatého, dává dary, posilu, jak dobře žít:
- moudrost – rozeznávat dobro od zla
- rozum – o věcech důkladně přemýšlet
- rada – ptát se o radu Ducha svatého
- síla – statečně překonávat překážky, nevzdávat se
- umění, láska – talent, nadání pro naše poslání
- zbožnost – důvěra v Boží pomoc a lásku
- bázeň Boží - mít velkou lásku k Bohu a nehřešit
S touto výbavou se apoštolové statečně rozeběhli do světa a všem hlásali o Ježíši. Křtili,
scházeli se na lámání chleba, pomáhali si, uzdravovali. Získané dary tak učedníci využívali k
dobru, přinášeli užitek, ovoce neboli plody. I my máme dary proměňovat v ovoce. Správný
křesťan se má poznat hlavně podle svého chování, po ovoci:
láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost
Duch svatý se na apoštolech a Panně Marii ukázal v podobě plamínků. Často se také
zobrazuje jako holubice. Objevila se při křtu Ježíše v řece Jordánu. Známý symbol Ducha
svatého je také voda, která omývá, čistí a oživuje. Může to být i tichý vánek, který nám
ukazuje směr, cestu k Pánu do nebe. Do neděle zbývá ještě několik dnů, prosme tedy spolu s
Pannou Marií a učedníky, aby nám Pán seslal dary, se kterými budeme Ježíšovými
užitečnými pomocníky, abychom se všichni jednou sešli v nebi. Jaké by to měly být? Co
myslíš? Na co bys je rád využil?