Milé děti,
dnes uslyšíme, že Pán Ježíš má moc nad každým zlem.
Mk 1,21-28
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil.
Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo moc,
a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk
posedlý nečistým duchem. Začal křičet: "Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás
zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!" Ale Ježíš mu přísně rozkázal: "Mlč a vyjdi z něho!"
Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se
jeden druhého: "Co je to? Nové učení - a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a
poslouchají ho!" A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.
Synagoga je židovská modlitebna. Také za dob Pána Ježíše se zde lidé setkávali ke
společné modlitbě, ke kázání, důležitým jednáním a k vyučování jako ve škole. Učil tu i
Ježíš. Lidé jej rádi se zájmem poslouchali, Jeho učení se jim pochopitelně líbilo mnohem
víc. Bylo prostě Boží. Najednou začal křičet a urážet Ježíše člověk posedlý zlým duchem.
Měl v sobě zlo a to kolem sebe šířil. Ježíš poručil a zlo ustoupilo. Posedlý byl
vysvobozený.
I my máme v sobě někdy zlo, vztekáme se, křičíme, schválně neposloucháme, dupeme
kolem sebe a kdo co ještě. Často musí zasáhnout rodiče, rázně a přísně nám domluvit.
Jak je nám pak dobře. Jak sem uleví. Je zase pohoda a máme se rádi. Znáte to, že? Před
zlem se musíme chránit. Dobrovolně se rozhodnout být dobří, mít se rádi. Vím, to se
snadno řekne, ale těžko splní. Máme Ježíše, dobrého kamaráda, který je vždycky s námi.
Jen si vzpomenout, krátce poprosit.
Ježíš je Pánem vesmíru, jasně vítězí nad zlem. Žil mezi dobrými i zlými lidmi. Nakonec
byl odsouzen k smrti. Přesto zvítězil! Vstal z mrtvých. Zlo je poraženo. My máme
volnou cestu do nebe, do Božího království. Pokud se na tuto cestu vydáme. To záleží na
nás. V tom nám Bůh dává svobodu.
Na cestu s námi vyjdi Pane
https://www.youtube.com/watch?v=R1FRlOU7H1c
"Dobro je silnější než zlo,
láska je silnější než nenávist,
světlo je silnější než temnota,
život je silnější než smrt,
vítězství je naše skrze Ježíše, který nás miluje."
Pane Ježíši, když jsi vystoupil v synagóze, lidé nad tvým učením žasli a divili se tvé moci.
Prosím, ať i já dokážu žasnout nad tvým slovem, přemýšlet o něm a podle něj se i chovat
a mluvit, aby se i v mém životě projevuje Tvoje moc a Tvoje láska. Amen.
Děti, minule jsme si povídali o důležitosti číst Písmo svaté a hlavně evangelium. V kostele
na stolku mezi kropenkami jsme pro vás připravili Evangelium do kapsy, malá brožovaná
knížka, kdo nemá, ať si vezme. Čtěte si! Přeji vám všem doma požehnanou neděli, Lída